Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok

civilna-iniciativa-starsev-za-zascito-otrok

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok predstavlja neformalno pobudo za zaščito pravic otrok v Sloveniji. Sledi Konvenciji o otrokovih pravicah, ki kot otroka pojmuje vsakogar, ki je mlajši od 18 let. Iniciativo sestavljajo zainteresirani starši, ki so strokovno usposobljeni za delo na tem področju in redno sodelujejo s strokovnjaki medicinske, zdravilske, pravne, sociološke, ekonomske in drugih strok.

Skladno s konvencijo otroci niso last nikogar in imajo enake splošne pravice kot odrasli, poleg tega pa še posebne človekove pravice, ki so potrebne za zaščito otrok v času njihovega odraščanja. Kot izhaja iz Konvencije je osnovna kakovost življenja pravica vseh otrok in ne le privilegij nekaterih, zagotavljanje njihove blaginje in razvoja sta nujna v vsaki družbi.

Otroci so seveda odvisno od odraslih: od družine, pa tudi od države, ki je glavni nosilec dolžnosti, da poišče alternativo, ki predstavlja najboljši otrokov interes, kadar družina ne zmore ustrezno zadovoljiti otrokovih potreb. S tem vsako (ne)ukrepanje države vpliva na otroke močneje kot na katerokoli drugo skupino v družbi. Vsako področje vladne politike, od izobraževanja do javnega zdravja, prizadene otroke, zato kratkovidno oblikovanje politike, ki ne upošteva otrok, negativno vpliva na prihodnost vseh članov družbe. Zdrav razvoj otroka torej ni zgolj njegova pravica, ampak je tudi ključnega pomena za bodočo blaginjo vsake družbe.

Poslanstvo iniciative je, da se ukrepi ukinejo, saj raziskave, ki so jih pridobili v času delovanja potrjujejo, da niti en sam ukrep ne omejuje zbolevnosti otrok, niti prenosljivosti na ali z njih na kogarkoli drugega. Vlada, Ministrstvo za zdravje, NIJZ in t.i. strokovna skupina do danes nista zmogla predstaviti niti enega znanstvenega argumenta, ki bi podkrepil izvajanje ukrepov.

Skupaj nam bo uspelo zagotoviti otrokom zdravo otroštvo v pravem pomenu te besede.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...