Glas učitelja

glas-ucitelja

Na spletni strani »Glas učitelja« sodelujejo vsi, ki delajo na področju vzgoje in izobraženja po celotni vertikali. To so vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji ter profesorji, srednješolski in univerzitetni profesorji, ki stremijo k skupnim ciljem:  

  • želja in zavzemanje za kvalitetnejše delovanje v šolskem prostoru,
  • njihov poklic je njihovo poslanstvo,
  • razvijanje kritičnega razmišljanja o vseh aktualnih problematikah,
  • sposobnost dialoga.

Izobraževalni sistem je odraz stanja vsake družbe. Vse kar je dobrega in slabega, se tukaj odseva kot obraz v zrcalu. Kakšno družbo želimo? Katere so naše vrednote? Je to monolog, poslušnost, nekritičnost? Ali pa morda dialog, razmišljanje in kritičnost? Od tega je odvisno, kako bo potekala vzgoja in izobraževanje naših otrok.

Univerzalne vrednote preudarnosti, zmernosti in tolerance niso nikjer zapisane, pa vendar se jih zaveda vsak dober učitelj. Noben učni načrt ne more nadomestiti zdravega razuma, ki to preliva na tablo, v zvezke in nenazadnje v srca naših učencev. Iskrica, ki jo vzdržujemo ali ugasnemo, lahko vpliva na to, kako se bodo otroci razvili in nekoč kot odrasli vodili našo družbo.

Izobraževalni sistem je daleč od popolnega, kar ne pomeni, da so nenehne spremembe in pritiski dopustni. Razprtije odraslih v igralnicah in šolskih klopeh nimajo mesta. Šolski prostor ne more in ne sme biti kraj, kjer so lomijo kopja parcialnih interesov, katerih vizija ne seže čez prag enega mandata.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...