Informacije javnega značaja razkrivajo podatke o neizolaciji virusa

virus-ni-bil-izoliran

Zdravstvene/znanstvene ustanove po vsem svetu (141 in še več!) priznavajo, da nimajo dokaza o izolaciji/očiščenju SARS-COV-2. Izolirali ga niso še nikjer in nikdar.

Pet javnih Slovenskih organizacij je posredovalo podatke, v skladu z zahtevo po informaciji javnega značaja, o izolaciji in purifikaciji virusa SARS-CoV-2. Podalo je tudi že negativne odgovore, da nimajo dokaza, da virus dejansko povzroča bolezen Covid-19 (Kochovi postulati).

S tem se je Slovenija pridružila in prispevala v bazo podatkov, kjer se po iniciativi Christine Massey nabralo že 141 negativnih odgovorov o izolaciji in purifikaciji virusa, ki ga na tem svetu še nihče ni dokazal. Povezava na stran, kjer so odgovori tudi drugih svetovnih javnih institucij je spodaj:

https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

Negativne odgovore so posredovale naslednje Slovenske uradne institucije:

  • Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
  • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
  • Nacionalni laboratorij za zdravja, okolje in hrano (NLZOH)
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kot piše na spletni strani Univerze v Ljubljani, se je Slovenska Medicinska fakulteta vključila v »…izvajanje najnovejših molekularno diagnostičnih postopkov; poskus izolacije virusa v celičnih kulturah [oksimoron], kar je predpogoj za testiranje protivirusnih zdravil in cepiv…“. Fakulteta je 30. 11. 2020 uradno priznala, da nima dokaza (tudi pridobljenega od drugod) o izolaciji virusa »SARS-COV-2« ali dokaza za vzročno povezavo virusa z boleznijo »COVID-19«; priznala je tudi, da je bilo od začetka testiranja po Sloveniji uporabljenih 40 ciklov pri tehniki PCR. Izvirni odgovor fakultete in angleški prevod sta na voljo tukaj:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/FOI-reply-Slovenia-University-of-Ljubljana-re-isolation.pdf

Slovensko Ministrstvo za zdravje je pred kratkim navedlo, da nima dokaza o izolaciji in purifikaciji “SARS-COV-2”, pa tudi ne evidence o testih PCR ipd. in je zahtevo za informacijo javnega značaja posredovalo Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani. Inštitut je na koncu februarja 2021 priznal, da nimajo nobenih zapisov o purifikaciji »virusov« in da so bili testi PCR izvedeni z do 40 cikli. Oba dokumenta sta pripeta spodaj:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/05/Slovenian-Dept-Health-transfers-to-IMI-at-U-of-Ljubljana-no-isolation-40-PCR-CT.pdf

V zadnjem času je tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH – ki je kot navaja »osrednji in največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja z varovanjem okolja, diagnostičnimi in javnozdravstvenimi mikrobiološkimi dejavnostmi, kemičnimi in mikrobiološkimi dejavnostmi ter analizo različnih vrst vzorcev, opravlja pa tudi raziskovalno dejavnost«. Kljub posredovanju informacijskega pooblaščenca ni zagotovil ali navedel nobenega zapisa o purifikaciji »SARS-COV-2« ali dokaza o obstoju virusa. NLZOH je v odgovorih na poizvedbe o PCR testiranju navedel celo za »poslovno skrivnost«.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/06/Slovenia-Lab-package-w-translations.pdf

Glavni zdravstveni center Slovenije – Univerzitetni klinični center Ljubljana, UKC LJ, dne 9. 7. 2021 zagotavlja/navaja, da nima zapisov o izolaciji/čiščenju “SARS-COV-2”, vendar kljub temu trdi, da so Kochovi postulati izpolnjeni in navaja tipične dokumente brez pomena, ki nimajo znanstvene veljave:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/07/Slovenia-UKCLJ-request-response-redacted.pdf

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...