Izčrpna študija podatkov o umrljivosti v Nemčiji ugotavlja, da so presežne smrti tesno povezane z množičnim cepljenjem

presezne-smrti-nemcija

Objava na spletni strani www.eugyppius.com je povzetek znanstvene objave pred recenzijo, z naslovom »Presežna umrljivost v Nemčiji v obdobju od 2020 do 2022«. Avtorja sta Christof Kuhbandner, psiholog v Regensburgu in Matthias Reitzner, statistik v Osnabrücku. Izvedla sta prefinjeno aktuarsko analizo s strani nemške vlade javno dostopnih podatkov o umrljivosti (ne glede na vzrok smrti). Zaključek: V primerjavi s trendi umrljivosti pred letom 2020 bolezen, imenovana kovid, ni nevarna, cepiva pa niso učinkovita.

Iz povzetka: V letu 2020 je bilo dejansko število umrlih blizu pričakovanega, saj je dejanska izračunana razlika med njima (izražena kot standardni odklon) majhna. Nasprotno pa je bilo leta 2021 dejansko število smrti kar dve empirični standardni deviaciji nad pričakovanim številom. Visoka presežna umrljivost v letu 2021 je bila skoraj v celoti posledica porasta umrljivosti v starostnih skupinah od 15 do 79 let, umrljivost pa je narasla šele od aprila 2021 dalje. Podoben vzorec umrljivosti so opazili pri mrtvorojenih otrocih s približno 11-odstotnim povečanjem umrljivosti v drugem četrtletju leta 2021.

Le kaj se je zgodilo aprila 2021, da je prišlo do nenadnega in trajnega povečanja umrljivosti v starostnih skupinah pod 80 let? Med pandemijo kovid-19 namreč do takrat niso opazili tako visoke stopnje umrljivosti.

Aprila 2021 se je po vsej Nemčiji začelo množično cepljenje proti bolezni kovid-19.

Pregled upada oziroma presežka umrljivosti po starostnih skupinah prikazuje spodnja razpredelnica:

presezne-smrti-nemcija-1
Razpredelnica 1: Pričakovane smrti in letni porast umrljivosti za leto 2020, 2021 in 2022 po starostnih skupinah

LEGENDA:

  • Prvi stolpec: starostne skupine
  • Drugi in tretji stolpec: podatki za leto 2020; drugi stolpec prikazuje pričakovano (zgoraj) in dejansko (spodaj) stopnjo umrljivosti; razlika med njima, izražena kot standardni odklon v %, je prikazana v tretjem stolpcu (negativni predznak je upad umrljivosti, pozitivni pa presežna umrljivost)
  • Četrti in peti stolpec: podatki za leto 2021; največja presežna umrljivost je v skupini 40-49 let
  • Šesti stolpec: podatki za leto 2022, ki še ni končano, zato je naveden le podatek za pričakovano umrljivost po modelu

V prvem letu pandemije presenetljivo v Nemčiji presežnih smrti niso opazili. Trenda povečane smrtnosti ni bilo, razen med najstarejšimi skupinami decembra 2020. V letu 2021, ki je hkrati tudi leto začetka intenzivnega cepljenja proti kovidu-19, pa avtorja članka navajata oceno presežnih smrti skoraj 32.000. Smrtnost se je povečala v vseh starostnih skupinah, zlasti v skupini od 40 do 49 let, kjer je presežna smrtnost glede na predvideni model narasla kar za 9 %.

Spodnji grafikon prikazuje presežno umrljivost po starostnih skupinah v Nemčiji za leto 2021, v primerjavi s predhodnim letom. Leta 2020 je izbruhnila epidemija in do decembra še ni bilo cepiva. Decembra 2020 pa se je pričelo cepljenje proti kovidu-19.

presezne-smrti-v-nemciji
Grafikon 1: Prikaz presežne umrljivosti po starostnih skupinah, izražen v % za leto 2020 in 2021 v Nemčiji

Grafikon za leto 2021 kaže, da je nekaj res narobe. Avtorja se sprašujeta: »Če je vse te ljudi zares ubila bolezen kovid-19, zakaj je potem najtežje ljudem, starim od 15 do 79 let? In zakaj so ravno najstarejši Nemci ostali skoraj povsem nepoškodovani?«

Avtorja sta v prispevku prikazala tudi razčlenitev po mesecih za starostno skupino od 15 do 59 let:

presezne-smrti-nemcija-2
Razpredelnica 2: Pričakovane smrti in porast umrljivosti za leta 2020, 2021 in 2022 po mesecih za nemško starostno skupino od 15 do 59 let.

LEGENDA:

  • Prvi stolpec: meseci v letu m=1 (januar), m=2 (februar)…..
  • Drugi in tretji stolpec: podatki za leto 2020; drugi stolpec prikazuje pričakovano (zgoraj) in dejansko (spodaj) umrljivost; razlika med njima, izražena kot standardni odklon v %, je prikazana v tretjem stolpcu (negativni predznak je upad umrljivosti, pozitivni pa presežna umrljivost). Edini izraziti porast je opažen decembra 2020 in se nadaljuje do januarja 2021
  • Četrti in peti stolpec: podatki za leto 2021; presežna umrljivost se pojavi šele od aprila 2021 dalje
  • Šesti stolpec: podatki za leto 2022, ki še ni končano, zato je naveden le podatek za pričakovano umrljivost po modelu (zgoraj) in dejansko umrljivost (spodaj) le do junija

Ugotavljajo, da se “znatna presežna umrljivost decembra 2020 nekoliko nadaljuje v januarju 2021, nato pa se večinoma izravna do marca 2021. To pomeni, da je bila do konca marca kumulativna presežna umrljivost blizu nič.” To je tisto, kar bi pogrebna industrija poimenovala »smrti, ki so pohitele«. V Nemčiji so takrat umirali ljudje, ki jim takrat ni nihče podaljševal življenja, zato skokom umrljivosti sledijo izravnalni primanjkljaji umrljivosti.

V aprilu in maju 2021 je opaziti znatno povečanje presežne umrljivosti, ki mu je sledilo zmanjšanje do avgusta. Vendar … povečana čezmerna umrljivost v aprilu in maju ni kompenzirana. Septembra je spet opazna presežna umrljivost, ki se novembra poveča in se decembra 2021 več kot podvoji.

Aprilsko povečanje očitno sovpada z uvedbo cepljenja, medtem ko je jesensko povečanje precej dobro usklajeno s kampanjo za ponovitveni odmerek. Omeniti velja, da se drugi odmerek ne zdi tako nevaren kot prvi in tretji odmerek; in da je skok smrtnosti zelo tesno povezan z datumom cepljenja. Takoj ko se je cepljenje prenehalo, so se presežne smrti zmanjšale.

Pri ljudeh, starih 60 let in več, je opaziti dva različna trenda: naraščajoča umrljivost, ki ponovno sovpada z množičnim cepljenjem s prvim in tretjim odmerkom v starostnih skupinah 60–79 let, in nič posebnega v razredu 80+, kar prikazuje spodnji grafikon:

presezne-smrti-nemcija-3
Grafikon 2: Prikaz kumulativne presežne umrljivosti v dveh starostnih skupinah, izražene v številu umrlih za leta 2020, 2021 in 2022 v Nemčiji

LEGENDA: Zelene površine prikazujejo regije kumulativnega primanjkljaja umrljivosti, v rdeči barvi so območja kumulativne presežne umrljivosti med januarjem 2020 in junijem 2022.

Avtorja nakazujeta možnost, da so cepiva povzročila največ škode zaradi povzročanja neželenih imunskih reakcij, ker imajo starejši šibkejši imunski sistem. Zaradi tega so prav najstarejši Nemci koristna kontrolna skupina. Umirajo zaradi bolezni in niso občutljivi na cepiva. Tako je vsakomur, ki ugovarja, da je aprilski skokovit porast umrljivosti zaradi cepiva oz. da je za jesenske smrti odgovoren tako imenovani sev Delta, odgovor preprost: aprila ali septembra 2021 ne umirajo starejši, ampak samo mladi. Kaj ubija predvsem mlade in prizanaša predvsem starejšim? Odgovor ni bolezen kovid-19.

Avtorja še ugotavljata, da je najbolj presenetljivo dejstvo to, da so v letu 2021 opazili znatno povečanje umrljivosti v vseh starostnih skupinah, kar je v ostrem nasprotju s pričakovanji, da naj bi cepljenje zmanjšalo število smrti zaradi kovida. Edina izjema je zadnja starostna skupina 80+ … Vendar pa je pri razlagi potrebno upoštevati, da je v letu 2019 in do oktobra 2020 opažen izrazit upad umrljivosti, ki je bil nadomeščen od novembra 2020 do januarja 2021.

S primerjavo relativnega časovnega poteka presežne umrljivosti in množičnega cepljenja postane očitno, da je presežek umrljivosti leta 2021 povezan s cepivom:

presezne-smrti-nemcija-4
Grafikon 3: Relativni časovni potek presežne umrljivosti in množičnega cepljenja za leti 2021 in 2022

LEGENDA: S polno rdečo črto je prikazano število presežne umrljivosti. S črtkanimi črtami pa je prikazano število cepljenih Nemcev s prvim (modro), drugim (rumeno), tretjim (vijolično) in četrtim (oranžno) odmerkom.

Obstajajo tudi bolj specifične povezave med umrljivostjo in starostno skupino. Tako avtorja ugotavljata, da je »nadaljnji namig«, da so cepiva vpletena v presežne smrti, »dejstvo, da ima starostna skupina 0–29 vrh presežne umrljivosti junija 2021, namesto aprila 2021«. To je natanko takrat, ko je skupina mlajših od 18 let čakala na prvi odmerek.

Zadnja ugotovitev se nanaša na razmerje med uradnimi številkami smrti zaradi kovida-19 in presežno smrtnostjo. Nihče ne bo presenečen, ko bo izvedel, da je število smrtnih žrtev, pripisanih tej »bolezni«, izjemno napihnjeno, prikazuje pa jih spodnji grafikon.

presezne-smrti-nemcija-5
Grafikon 4: Razmerje med uradnimi številkami smrti pripisanih kovidu in presežno smrtnostjo po mesecih za tri starostne skupine.

LEGENDA: Z rdečo je prikazano kumulativno število pripisano kovidu, z modro pa kumulativno število presežnih smrti.

Uradni podatki so najbolj točni za tiste v starostni skupini od 60 do 79 let. Za starejše od 80 let so skoraj popolnoma brez pomena. Ta skupina je v dveh letih in pol, odkar traja pandemija, zabeležila manj kot 20.000 presežnih smrti, medtem ko se njihovo uradno število smrti približuje 100.000.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...