Izpoved direktorja paliativne oskrbe v Londonski bolnišnici

paliativna-oskrba

Direktor NHS potrjuje, da so bolnišnice lagale o vzroku smrti, da bi ustvarile iluzijo pandemije kovida

Povzetek:

Objavljamo prevod niza objav direktorja paliativne oskrbe v Londonski bolnišnici, ki je na Twitterju delil osebne izkušnje med pandemijo. V svojih objavah razkriva, kako so v Angliji že leta 2016 prehajali na sistem, kjer vzroka smrti ne določata več ne lečeči zdravnik in ne mrliški oglednik, temveč sistemsko nastavljena oseba, ki z umrlim nima nobenega opravka. Med drugim opisuje, da so zdravniki sami opazili, da novi sistem beleženja vzroka smrti umetno ustvarja navidezno pandemijo kovida, saj so prejšnje vzroke smrti enostavno združili v eno samo bolezen in tako ustvarili videz pandemije.

Za to okrivi vlado, ki je po njegovem mnenju tak sistem vzpostavila že leta 2016, prav zaradi načrtovanja pandemije. Opisuje tudi, kako so zdravniki sami odkrivali, da verjetno ljudje ne umirajo zaradi nalezljive bolezni, ampak zaradi nečesa drugega. Razkriva dvoličnost zdravnikov, ki se v skrbi za lastno kariero niso hoteli upreti navodilom njihove GMC (podobno naši zdravniški zbornici).

Čeprav so zelo kmalu opazili hude stranske učinke po cepljenju, so nagovarjali ljudi k cepljenju, oziroma jih celo cepili, sami pa cepivom niso zaupali. Kako so povzročali nepotrebne smrti ljudi, ker so ob pozitivnem testu ravnali po navodilih in odklanjali nujno potrebno oskrbo bolnikov, oziroma jih prezgodaj priklapljali na ventilatorje.

Zdravnik je zaradi osebne etike na koncu zapustil svojo zdravniško kariero in se zaposlil v drugi branži, kjer dela še danes. Opozarja, da so s centraliziranim vodenjem in hierarhijo prešli na sistem, kjer napredujejo zdravniki, ki mislijo le na svojo lastno kariero, pri tem pa njihova primarna naloga zdravnika ni pomembna.

Pred »pandemijo kovida« so bile štiri vrste pljučnice skupaj najpogostejši vzrok smrti v Združenem kraljestvu. V na novo uvedenem sistemu zdravstvenih pregledov za potrjevanje smrti je zdravnik potrdil vse vrste smrti zaradi pljučnice kot smrti zaradi kovida, je dejal nekdanji direktor oddelka za paliativno oskrbo.

Sai, nekdanji direktor paliativne oskrbe NHS (National Health Service, Nacionalna zdravstvena služba v Angliji), je objavil cel niz objav na Twitterju, v katerih je med drugim osebno opisal spremembe v sistemu poročanja o smrtih, ki se izvaja v NHS:

»Če združite štiri različne bolezni in jih poimenujete kovid, boste nedvomno prikazali, da ima kovid visoko stopnjo smrtnosti. Osrednji mediji so poročali o velikem porastu smrti zaradi kovida, zaradi na novo vzpostavljenega sistema zdravstvenih pregledov.

»Bolniki, ki so bili sprejeti in umirajo zaradi zelo pogostih stanj, kot so starost, miokardni infarkt, končna odpoved ledvic, krvavitve, možganska kap, KOPB in rak itd., so bili vsi potrjeni kot bolniki s kovidom prek sistema za preglede zdravnikov.

»Bolnišnice so prehajale na/iz sistema zdravniških pregledov in sistema pred pandemijo, kakor [in] ko so same želele. Ko je bilo treba povečati število smrti zaradi kovida, je bolnišnica prešla na sistem zdravstvenih pregledov.«

Poleg tega so “bolnišnice spodbujali, da o običajnih smrtih poročajo kot o smrtih zaradi kovida, saj je vlada bolnišnicam plačevala dodaten denar za vsako prijavljeno smrt zaradi kovida,” je dejal Sai. “Ne dvomim, da je vlada načrtovala celotno pandemijo od leta 2016, ko je prvič predlagala spremembo zdravniškega potrdila o smrti.”

Saijeve prispevke na Twitterju lahko preberete TUKAJ ali na aplikaciji Thread Reader TUKAJ. V primeru, da bo odstranjen s Twitterja, smo kopirali spodnji niz objav. V nadaljevanju se številka na začetku odstavka nanaša na številko tvita.

1. Resnica o pandemiji kovida-19 znotraj NHS (nekdanji direktor paliativne oskrbe v enem največjih bolnišničnih skladov v Združenem kraljestvu)

2. Leta 2016 je britanska vlada predlagala in preizkusila spremembo postopka potrjevanja smrti v vseh bolnišnicah v Združenem kraljestvu. Spodaj je priložena povezava do tega dokumenta Ministrstva za zdravje (»Department of Health ali DoH«):

Reforma potrdila o smrti: Predstavitev nadzora s strani zdravnikov, Ministrstvo za zdravje, maj 2016 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/521226/Death_certificate_reforms_pilots_-_report_A.pdf)

3 in 4. V dokumentu DoH je predlagan prehod na sistem »preiskovalnega zdravnika« (»Medical Examiner ali ME«). Dokument so poslali številnim različnim občinstvom za povratne informacije in posvetovanje. Sistem ME so že preizkušali v dveh bolnišnicah na severu. Rezultati posvetovanja so naslednji:

Uvedba zdravstvenih pregledovalcev in reforme potrdil o smrti v Angliji in Walesu: vladni odgovor na posvetovanje, Ministrstvo za zdravje in socialno varstvo, junij 2018 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/715224/death-certification-reforms-government-response.pdf)

5. Pred pandemijo kovida-19 je postopek izdaje potrdila o smrti vključeval zdravnikovo obravnavo bolnika, da obišče službo za posmrtne ostanke/zadeve bolnikov, da se pogovori o smrti in bodisi: a) smrt prijavi mrliškemu ogledniku ali b) napiše zdravniško potrdilo o vzroku smrti (“Medical Certificate of the Cause of Death oz MCCD”).

6. MCCD navaja vzrok smrti. Neposredni vzrok (1a) ali prispevajoči vzroki (1b) (1c) (1d) so navedeni skupaj s sočasnimi boleznimi (ki ne povzročajo neposredno smrti) in so zapisani v (2) na MCCD. MCCD je le verjeten vzrok smrti, ki ni dokončen.

7. Edini dokončni način za določitev točnega in verjetnega vzroka smrti je napotitev pokojnega bolnika k mrliškemu ogledniku (če so izpolnjena določena merila), da sprejme in prevzame primer, kar ima za posledico obdukcijo (“ Post Mortem ali PM«), ki jo opravi histopatolog.

8. Kadar je smrt naravna in ni pri njej nič neugodnega, MCCD napiše lečeči zdravnik umrlega bolnika. Običajno je to F1, F2, SHO ali tajnik. Redko se zgodi, da se lečeči svetovalec udeleži ogleda, vendar ta dokončno potrdi vzrok smrti.

9. Znotraj NHS obstaja za zdravnike stroga bolnišnična hierarhija. Ta je naslednja – od najnižjega do najvišjega ranga: Prvo leto (Foundation Year 1 ali FY1), Drugo leto (FY2), Višji hišni uradnik (Senior House Officer ali SHO), Tajnik (Registrar ali Reg), Svetovalec (Consultant), Klinični vodja (Clinical Lead), Zdravstveni direktor (Medical Director).

10. Mladi zdravniki zelo redko spregovorijo ali izzovejo svoje starejše kolege. Višja odločitev velja za dokončno in bo izvedena in izvršena brez obotavljanja ali izpraševanja.

11. V svojih 5,5 letih izkušenj s paliativno oskrbo sem naletel le na enega mlajšega zdravnika, ki se ni strinjal s predlaganim vzrokom smrti in je izpodbijal svojega svetovalca.

12. Kot si lahko predstavljate, obstaja pri številu smrti v bolnišnici velika razlika glede vzrokov smrti, saj imamo veliko različnih zdravnikov, ki pišejo MCCD in predstavljajo različne potencialne bolezni v različna naročila.

13. Predlagani sistem ME bi to spremenil, saj bi vlada za to najela in plačala enega zdravnika, ki bi bil navzoč v vsaki bolnišnici in pisal vse MCCD za vse umrle bolnike. To bi dejansko odpravilo vse razlike pri vzrokih smrti.

14. Leta 2016, ko sem izvedel za ta predlog, sem delal kot uradnik za žalovanje v bolnišnici v osrednjem Londonu. Moja mentorica/linijski vodja je bila takrat bivša glavna medicinska sestra, ki je vodila storitve s posmrtnimi ostanki. Vse smrti v bolnišnici sta nadzorovala ona in oddelek.

15. V resnici smo imeli ogromno moči v zvezi z odločanjem, saj smo pregledali vse zapiske bolnikov po smrti in vodili in svetovali zdravnikom o tem, kaj bi bilo treba napisati v MCCD oz. umrlega napotiti do mrliškega oglednika.

16. Po mojem osebnem mnenju je bila naša vloga nadzorovati in delovati v najboljšem interesu umrlega bolnika (in njegove družine), a tudi zaščititi bolnišnico in naše zdravnike pred morebitno malomarnostjo.

17. Kot si lahko predstavljate, so se v preteklih letih z velikim [številom] zdravnikov bojevali številni boji glede odločitev o vzroku smrti bolnika ali napotitvi k mrliškemu ogledniku.

18. F2 in SHO so bili pri tem najslabši in najbolj arogantni, saj so vedeli, kaj bi moralo biti napisano na MCCD, oz. so izjavili, da umrlega ni bilo potrebno napotiti k mrliškemu ogledniku (pogosto so navedli, da jim je taka navodila dal njihov svetovalec).

19. Pri tem je potrebno omeniti, da so tudi svetovalci le ljudje in se občasno lahko tudi motijo. Ne smemo pozabiti, da sta v hierarhiji nad njimi klinični vodja in zdravstveni direktor, ki imata veliko več izkušenj in znanja.

20. Ko sem leta 2016 svojo mentorico vprašal, kako bi sistem ME spremenil stvari, mi je odgovorila, da bodo službe za posmrtne ostanke/zadeve bolnikov postale zgolj administrativne in da bo klinična presoja prešla v roke preiskovalca.

21. Pooblastila in odločanje v zvezi z MCCD/napotitvami k mrliškim oglednikom so bili odvzeti ne samo lečečim zdravnikom, temveč tudi službam za posmrtne oskrbe/zadevam bolnikov/uslužbencem za posmrtne ostanke/vodjem služb za posmrtne oskrbe/direktorjem paliativne oskrbe.

22. Pooblastilo za odločanje je bilo predano izključno zdravniku, ki ni bil vključen v zdravljenje bolnika med sprejemom.

Vse te informacije sem takrat prevzel in čim več znanja pridobil od svoje mentorice/linijskega vodje.

23. Leta 2016 sem izkoristil priložnost in prevzel vodenje lastne službe za žalujoče v enem največjih bolnišničnih skladov v celotnem Združenem kraljestvu. V povprečju sem nadzoroval napotitve MCCD/mrliškega oglednika za približno 1750 smrti letno.

24. Z enim od zdravstvenih direktorjev (zdravnikom z najvišjim položajem v bolnišnici) sem razvil zelo tesen delovni odnos in prijateljstvo. To je bilo še posebej koristno, ko je bilo treba izpodbijati zdravnike v zvezi z MCCD/napotnicami mrliških ogledov.

25. Ko sem napredoval v direktorja paliativne oskrbe, sem začel poročati o stopnjah umrljivosti, izvajati preglede umrljivosti in pisati bolnišnične pravilnike. Razvil sem tudi odličen delovni odnos z mrliškim oglednikom HM, ki je nadzoroval naš sklad.

26. HM mrliški oglednik ima pooblastilo za preiskavo katerekoli bolnišnice ali sklada glede smrti ali več smrti. Lahko se pojavi rahla težava, ker je mrliški oglednik HM zvest kroni in vladi.

27. Mrliški oglednik je obveščen o smrti, ko lečeči zdravnik to prijavi prek [a] telefonskega klica. Po opravljeni razpravi z mrliškim oglednikom so neposreden izid in navodila prav tako dana ustno prek telefonskega klica.

28. [V] tem sistemu je temeljna napaka, saj ni dokumentacije o odločitvi in navodilih mrliškega oglednika. O vsem se dogovarja ustno, brez elektronske dokumentacije, zato ostaja vedno prostor za napake.

29. Vsaka bolnišnica in mrliški oglednik imajo drugačen sistem poročanja o smrtih. Osebno sem se odločil zaščititi svojo bolnišnico, tako da sem razvil elektronski obrazec za napotitev k mrliškemu ogledniku, ki sem ga predlagal našemu mrliškemu ogledniku in razvil po njegovem soglasju.

30. Tako smo dobili dokumentacijo o vsaki prijavljeni smrti in vsakem izidu.

Kadar smo poročali o smrti, je mrliški oglednik preučil predlagani vzrok smrti in ga sprejel ali zavrnil ter prevzel primer (smrt bolnika), kar je vodilo do preiskave ali PM.

31. Leta 2019 je naš zdravstveni direktor nekega jutra prišel v mojo pisarno in izjavil, da je upravni odbor bolnišnice sprejel odločitev o prehodu na sistem zdravstvenih pregledov.

Takoj ko sem slišal besede »ME sistem«, sem se spomnil na pogovor z mojo mentorico leta 2016.

32. Natančno sem vedel, kaj je sistem ME, vendar sem se raje odločil, da se bom delal nevednega in vprašal, kaj točno je sistem ME in kaj pomeni za naše storitve, moje osebje in naše vloge. Vse, kar mi je zdravstveni direktor povedal tistega dne, je bila kopija tega, kar sem že vedel.

33. Vedel sem, da se moj čas v paliativni oskrbi izteka. Dosegel sem vrhunec in zame ni bilo več napredka. Izguba vse moči in odločanja zaradi kateregakoli ME, ki pride v bolnišnico, me ni pritegnila. Odločil sem se že, da moram oditi.

34. V želji po novem izzivu in izkušnji sem se leta 2019 preselil v drugo večjo bolnišnico v osrednjem Londonu, tokrat v smeri operativnega upravljanja. Vodil sem operativno vodenje nefrologije, revmatologije, dermatologije ter diabetesa in endokrinologije.

35. Spominjam se, da sem januarja 2020 slišal za prvi primer kovida v naši bolnišnici, ko smo sprejeli bolnika, ki je prispel s Kitajske. A&E je bil tistega dne zaprt in očiščen s paro.

36. Na medijsko poročanje o kovidu sem gledal kot na ptičjo gripo ali ebolo, ki je povzročila paniko, a je vendarle minila. Niti malo me ni skrbelo.

Stvari so se začele stopnjevati februarja 2020, približno v času, ko sem odšel na dopust.

37. Zaradi poročanja medijev sem za potovanje preventivno kupil maske N95 in jih dal staršem in mlajši sestri. Bil sem blagoslovljen, da sem imel priložnost preživeti nekaj dni na Šrilanki za poroko in nato skoraj cel mesec v Avstraliji (marec 2020).

38. Gledal sem, kako je z vsakim dnem naraščala pripoved o smrtonosni nalezljivi bolezni. Odločil sem se, da bom svoj dopust skrajšal za nekaj dni, da sem se lahko vrnil k svoji družini, da ne bi obtičal v Avstraliji.

39. Po vrnitvi v Združeno kraljestvo konec marca 2020 me je na letališču Heathrow presenetilo to, da potnikom niso merili temperature ali jim zastavljali vprašanj. To se mi je zdelo čudno za potencialno smrtonosno nalezljivo bolezen, ki se je širila po vsem svetu.

40. To je bilo še posebej nenavadno, saj so me na Šrilanki in v Avstraliji ob prihodu izprašali/preverili temperaturo, celo v Singapuru so spremljali temperaturo potnikov med prevozom.

41. Moja mama je pravkar prebolela raka, moj oče je imel več kot 70 let in moja mlajša sestra se je rodila z Downovim sindromom, poleg tega pa je imela številne druge bolezni. V družini sem imel tri posameznike z visokim tveganjem za kovid in bilo me je strah, da bi jih okužil.

42. Svojo bolnišnico sem prosil, da mi dovoli delo od doma. Zavrnili so me, saj nisem veljal za visoko rizičnega, čeprav sem takrat živel pri starših. Moral sem pomagati mami in sestri. Bolnišnica ni skrbela za varnost svojih zaposlenih. Prisilili so me, da sem hodil v službo.

43. Zaradi strahu pred širjenjem nalezljive bolezni sem dva meseca preživel v izolaciji v svoji spalnici in zelo redko sem prišel iz sobe. Nikoli nisem razmišljal o situaciji ali o svojih predhodnih izkušnjah in znanju, le odzival sem se na medijsko norijo. Bil sem paničen in pod stresom.

44. Prva nepravilnost, ki sem jo opazil, je bila izjava vlade in medijev, da je kovid nalezljiva bolezen. Toda tik preden je bila uvedena prva blokada, sem opazil, da je vlada znižala status bolezni kovid in izjavila, da ni več nalezljiva.

45. To se mi ni zdelo smiselno. Zakaj so bile potrebne izolacije, če so znižali status bolezni? V krogu mojih prijateljev je bilo veliko zdravnikov in zobozdravnikov. Takrat jih je zajela panika, češ da imajo neustrezne kirurške maske in da potrebujejo maske N95 (po Cochranovi študiji tudi to ne drži, s čimer bi morali biti zdravniki seznanjeni, saj gre za standard v zdravniški praksi https://www.skrivnostisveta.si/ali-so-v-obrambi-pred-mikrobi-maske-sploh-ucinkovite/, op. prev.).

46. Maske N95 so veljale za edini način za preprečevanje okužbe zdravstvenih delavcev s kovidom.

Zahteva, naj javnost nosi kirurške maske, se mi ni zdela smiselna. Virus bi lahko prehajal skozi masko. Nekaj ni bilo v redu.

47. Oktobra 2020 sem srečal in hodil z zdravnico FY1 (mojo bivšo [prijateljico]). Bila je drugačna od vseh drugih zdravnikov, s katerimi sem prej govoril o kovidu. Bila je sumničava in je verjela, da bolezen ni tako nalezljiva, kot jo predstavljajo.

48. Oba sva se počasi začela zavedati, da je kovid resnična bolezen (vsaj tako je bilo videti na rentgenskih slikah bolnikov), a da sploh ni nalezljiva, kljub vsemu poročanju v medijih.

49. Moral sem izkusiti delo na žariščni točki kovida in sam videti vse dogajanje. Marca 2021 sem pustil službo v bolnišnici v osrednjem Londonu in izkoristil priložnost za vodenje A&E in AMU (akutne medicinske enote) v bolnišnici v južnem Londonu.

50. 6 mesecev, ki sem jih preživel na A&E/AMU, je potrdilo vse moje sume in doseglo vrhunec v odločitvi, da zaključim svojo kariero v NHS.

51. [V] vseh 6 mesecih me niso niti enkrat testirali s PCR testom, kljub temu, da sem vsak dan hodil na oddelke polne bolnikov, ki so bili pozitivni na kovid test. Morali pa smo opraviti večkratni test v primeru, če smo obiskali drugo državo.

52. Znano je, da ima PCR test, ki ga je NHS uporabljal za testiranje bolnikov, lažno pozitivne rezultate. To dokazujejo številne študije, ki jih je mogoče najti na spletu, na primer: Ali ste kužni, če imate pozitiven rezultat PCR testa za kovid? – Center za medicino, ki sloni na dokazih, 5. avgust 2020 (https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/)

53. Če je bolnik s PCR testom pozitiven na kovid, to ne pomeni, da je okužen. Po ponovnem testiranju se lahko izkaže, da je negativen. Vendar pa v NHS bolnike testirajo samo enkrat in to ostane v njihovi evidenci ves čas sprejema.

54. Bolnišnične politike so bile spremenjene skupaj z uvedbo sistema zdravniških pregledov, da bi zagotovili, da bi moral biti pri vsakem bolniku, ki je umrl v 30 dneh po pozitivnem testu, kovid glavni vzrok smrti. To je urejal zdravstveni preglednik.

55. Pred kovidom je bil v vsaki bolnišnici letno največji vzrok smrti pljučnica. To je bolezen dihal. Enako velja za kovid.

56. Pljučnico lahko razdelimo na 4 različne vzroke smrti: bronhopnevmonija, aspiracijska pljučnica, zunajbolnišnična pljučnica in bolnišnična pljučnica. Pred pandemijo so ti štirje vzroki skupaj ubili največje število ljudi na leto.

57. Zdravstveni preglednik (en posameznik v vsaki bolnišnici) je vse te smrti zaradi pljučnice potrdil kot smrti zaradi kovida. Ko so združili štiri različne bolezni in jih preimenovali v kovid, so neizogibno prikazovali kovid kot bolezen z visoko stopnjo smrtnosti.

58. Osrednji mediji so poročali o tem velikem porastu smrti zaradi kovida zaradi vzpostavljenega sistema zdravstvenih pregledov.

59. Bolniki, ki so bili sprejeti in so umrli zaradi zelo pogostih stanj, kot so starost, miokardni infarkt, končna odpoved ledvic, krvavitve, možganska kap, KOPB in rak itd., so zdaj vsi potrjeni kot umrli zaradi kovida prek sistema zdravniških pregledov.

60. Bolnišnice so prehajale »na in iz« sistema zdravniških pregledov in sistema pred pandemijo, kadar so želele. Ko je bilo treba povečati število smrti zaradi kovida, je bolnišnica prešla na sistem zdravniških pregledov.

61. Zdravnikom so en teden povedali, da morajo izpolniti MCCD, naslednji teden pa so jim povedali, da jim ni treba izpolniti MCCD, saj je to obravnaval zdravnik.

62. Bolnišnice so spodbujali, da o običajnih smrtih poročajo kot o smrtih zaradi kovida, saj je vlada bolnišnicam plačevala dodaten denar za vsako prijavljeno smrt zaradi kovida. Sistem Medical Examiner je zagotovil, da je bil kovid označen kot vzrok smrti.

63. Vlada pošlje letni proračun NHS skladom za primarno zdravstveno varstvo. Ta se razdeli na financiranje bolnišnic in ordinacije splošnih zdravnikov. Klinična ekipa za kodiranje v vsaki bolnišnici dodeli kode za vsako zdravljenje ali smrt, tako da je denar izplačan bolnišnicam.

63. Vsak zdravnik, ki je nasprotoval kovidu kot vzroku smrti, je bil ustrahovan in ponižan. Generalni zdravstveni svet (General Medical Council ali GMC—podobno kot naša zdravniška zbornica) vodi register vseh zdravnikov v Združenem kraljestvu. To zagotavlja, da obstaja strah pred izključitvijo zaradi govorjenja proti dnevnemu redu.

64. GMC učinkovito nadzoruje vse zdravnike v Združenem kraljestvu. Tudi, če se zdravnik zaveda, kaj se dogaja, in želi spregovoriti, bo o tem premislil, saj bi s tem tvegal celotno kariero in vse, za kar je tako trdo delal. ( Zanimivo je, da smo s centraliziranim vodenjem in hierarhijo prešli na sistem, kjer se zdravnik bolj boji za lastno kariero kot pa za primarno nalogo, ki jo ima, to je zdravljenje, op. prev.)

65.V bistvu imajo zdravniki zvezane roke; mnogi imajo družine, otroke, hipoteke in usta, ki jih morajo nahraniti. Če bi bil v njihovem položaju, bi dvakrat premislil, ali bi spregovoril, ker bi se bal, da bi me GMC izločil in s tem bi izgubil vse. (Ustrahovanje zdravnikov je očitno tako močno, da se zdravniki odločajo, da bodo ubijali druge za ceno lastne kariere, op. prev.) .

66. Aplikacija NHS Track & Trace, ki je bila uvedena za poskus nadzora nad širjenjem virusa, ni veljala za zdravstvene delavce. Vsi smo bili pozvani, da to izklopimo, saj so zdravniki in osebje zaradi 14-dnevne izolacije motili pretok bolnikov, zasedenost postelj in odpust bolnikov.

67. Vsi zdravniki, s katerimi sem govoril glede cepljenja proti kovidu, so vztrajali, da bodo počakali nekaj časa, preden bodo cepivo sami prejeli, da bi se prepričali, da je res varno. Sprašujem se, ali je etično dati cepivo svojim bolnikom, pri tem pa se mu sam izogibati?

68. V mojih 12 letih službovanja v NHS še nikoli noben zdravnik ni silil ali vplival na ljudi, naj se cepijo (Anglija nima obveznega cepljenja, https://www.skrivnostisveta.si/kljucne-informacije-ki-jih-je-delil-dr-peter-doshi-urednik-znanstvene-revije-bmj/, op. prev.). Kljub temu sem na družbenih omrežjih videl tesne prijatelje zdravnike, kako so začeli objavljati, da so se cepili.

69. Ne bi me presenetilo, če bi bili zdravniki prisiljeni promovirati cepivo s strani svojih nadrejenih ali če bi od tega imeli finančno korist.

70. Ne dvomim, da je vlada načrtovala celotno pandemijo od leta 2016, ko je prvič predlagala spremembo zdravniškega potrdila o smrti.

71. Stres vodi v bolezen. Panika povzroči, da ljudje sledijo kakršnimkoli ukazom in navodilom, ki jih izda oblast, kot je na primer dolgotrajna uporaba maske, kar povzroči povečanje števila sprejemov v sistem NHS, zaradi hipoksije in bakterijske pljučnice.

72. Potek zdravljenja NHS je bil tak, da so bolnike nameščali na ventilatorje. Samo zaradi te odločitve obstaja 50-odstotna možnost smrti. Sprašujem se, koliko nedolžnih ljudi je umrlo zaradi te klinične odločitve.

73. Na sestankih upravnih odborov (kjer se razpravlja o vsakem sprejetem bolniku) smo vsakodnevno videli bolnike, ki so bili sprejeti zaradi neželenih učinkov cepljenja. Bolniki so po cepljenju izgubili zavest ali so imeli strdke ali možgansko kap.

74. Pri NHS gre le za denar in služenje denarja. Varnost bolnika se jim ni zdela najpomembnejša. Šlo je bolj za to, kako zasesti čim več postelj, da bi lahko zdravili še enega bolnika več.

75. Bolniki brez bližnjih so bili odpuščeni v domove za ostarele, s paketi oskrbe. Kaj se je dogajalo s temi bolniki v domovih za starejše med pandemijo, ne morem komentirati, saj nimam izkušenj z njihovim notranjim delovanjem.

76. Na bolnike se gleda kot na denar, saj bolnišnice prejmejo denar za vsako smrt. Ali obstaja dejanska skrb za zdravje in varnost pacientov? Poznam številne zdravnike, ki jih ženeta predvsem denar in zaslužek.

77. Razlog, zakaj sem leta 2021 zapustil NHS

56-letni moški je bil sprejet na urgentni center s končno odpovedjo ledvic. V preteklosti je bil redno zdravljen z dializo. Ob sprejemu je bil brez respiratornih simptomov in brez temperature, s PCR testom pa so mu določili, da je pozitiven. V njegovi evidenci je to ostalo zabeleženo od časa sprejema. Naša bolnišnica je razmeroma majhna v primerjavi z drugimi, v katerih sem delal, zato nimamo dializnega aparata.

Tega bolnika bi morali nujno premestiti v drugo bolnišnico, sicer bi umrl. Naš lečeči zdravnik je poklical večje bolnišnice z dializnim aparatom, da bi organizirali njegov prevoz. Vsi zdravniki so zahtevali kovid status bolnika in so zavrnili prevoz zaradi protokola okužbe s kovidom. Čeprav so naši zdravniki poudarjali, da bo ta bolnik brez dialize umrl, se ni dalo narediti ničesar, da bi bolnika premestili.

Gospod je na koncu umrl brez dialize. In kako so napisali na MCCD … 1a) kovid-19 2) Končna odpoved ledvic.

Ni ga napisal lečeči zdravnik, ki se ni strinjal z vzrokom smrti, ampak zdravstveni izvedenec, ki sta ga postavila vlada in bolnišnica.

Ko pokvarjena organizacija in sistem ubijata nedolžne ljudi zaradi čistega zaslužka, ne morem več stati ob strani in biti del tega. Moja vest je bila čista in nisem več hotel biti del tega.

78. Zelo sem blagoslovljen in srečen, da sem bil v položaju, da sem lahko odšel. Lahko sem spregovoril, ker nimam zvezanih rok in me ne nadzira nobena organizacija ali upravni organ. Verjamem v govorjenje resnice in pri tem sem samo božje orodje.

79. NHS sem se pridružil pred 12 leti, ker sem želel pomagati ljudem v stiski. V trenutku, ko sem ugotovil, da tega ne počnem več, je bil čas, da odidem.

80. Opravičujem se, če je zgornja nit nejasna glede terminologije ali če ne razumete njene vsebine. Upam, da ga bodo razumeli vsaj moji kolegi zdravstveni delavci ali novinarji, ki bi želeli poročati resnico.

81. Zelo bi vam bil hvaležen, če bi lahko pomagali širiti to resnico in ozaveščati javnost o tem, kaj se je v resnici dogajalo znotraj NHS, tako da ponovno objavite in označite vse pomembne posameznike, za katere menite, da bi lahko pomagali pri širjenju resnice.

Sai je trenutno kreativni direktor pri Trillionaire Gents Squad, znamki uličnih in življenjskih oblačil, ustanovljeni leta 2021.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...