Nova pogodba Svetovne zdravstvene organizacije o pandemiji

slika-who

Svetovna zdravstvena organizacija WHO (v nadaljevanju SZO) si prizadeva za oblikovanje mednarodne pogodbe o pandemiji, ki bi lahko uvedla bolj omejevalne in pravno zavezujoče politike glede pandemije med svojimi 194 državami članicami, v bistvu bi imela SZO pooblastilo, da prepreči nacionalno suverenost držav članic, in posledično, državljanske svoboščine in zdravstvene pravice državljanov sveta.

Decembra 2021 se je Svetovna zdravstvena skupščina – forum zdravstvene politike SZO s 194 članicami – strinjala, da bo začela globalni proces priprave nove »pogodbe o pandemiji«, ki bo temeljila na že obstoječem mednarodnem pravnem instrumentu, ki ureja globalno širjenje bolezni, znanega kot “Mednarodni zdravstveni predpisi (2005) (IHR)”.

IHR že deluje kot pravno zavezujoč instrument med vsemi državami članicami z namenom: “Preprečiti, zaščititi, nadzirati in zagotoviti javnozdravstveni odziv na mednarodno širjenje bolezni na načine, ki so sorazmerni in omejeni na tveganja za javno zdravje, in ki preprečujejo nepotrebno vmešavanje v mednarodni promet in trgovino.”

Dejansko je januarja 2020 v skladu s členom 12 IHR generalni direktor SZO razglasil, da je COVID-19 »izredna javnozdravstvena situacija mednarodnega pomena« (PHEIC), ki je sprožila svetovni val zelo restriktivnih vladnih zdravstvenih politik, ki so pri nekaterih populacijah povzročile zapore, obvezno nošenje mask, socialno izolacijo, zaprtje šol in podjetij ter sčasoma dosegli vrhunec z obveznim cepljenjem, sledenjem in testiranjem stikov. To je bilo še toliko bolj osupljivo, kar se nanaša na razširjeno prizadevanje za obvezno cepljenje, saj je tehnologija mRNA zelo eksperimentalna, varnost ali učinkovitost pa še nikoli nista bila testirana v kliničnih testiranjih pri ljudeh.

Sklep Svetovne zdravstvene skupščine konec lanskega leta je bil sprejet in naslovljen »Skupni svet« in naj bi se izvajal v skladu s členom 19, Ustave SZO nekje leta 2024.

19. člen Ustave WHO pravi:

“Zdravstvena skupščina je pooblaščena za sprejemanje konvencij ali sporazumov v zvezi s katero koli zadevo v pristojnosti Organizacije. Za sprejetje takih konvencij ali sporazumov, ki začnejo veljati za vsako članico, ko jih sprejme v skladu s svojimi ustavnimi postopki, sta potrebni dve tretjini glasov Zdravstvene skupščine.”

Kljub dejstvu, da je bilo decembrsko posebno zasedanje Svetovne zdravstvene skupščine šele drugo od ustanovitve leta 1948, je bilo zelo malo poročanja in skoraj nič razprav o tem, kaj bi lahko bila najpomembnejša centralizacija svetovne moči znotraj ene same mednarodne organizacije za več kot pol stoletja. Očitna odsotnost temeljitega poročanja v svetovnih medijih bi lahko bila strateška, zlasti glede na globoko dogovarjanje, ki smo mu bili priča med mediji, vladami in korporacijami, ko gre za enotno pripoved o COVID, ki se brez izjeme ohranja od razglasitve pandemije. Medtem ko je pozornost javnosti zdaj usmerjena na vojno, inflacijo in druge bližajoče se resnične, namišljene ali izmišljene »katastrofe«, je poskus SZO, da bi še dodatno utrdila in razširila svojo moč, v glavnem izven radarja.

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA SI PRIZADEVA ZA “NOVI SVETOVNI JAVNI ZDRAVSTVENI RED”

3. marca 2022 je Svetovna zdravstvena skupščina SZO objavila, da je dala zeleno luč za začetek pogajanj o mednarodni pogodbi o pandemiji, ki bo zajemala celoten spekter skrbi, vključno z odkrivanjem bolezni, alarmiranjem in odzivom. Spodaj je infografika s povzetkom postopka, pridobljena s spletne strani Evropskega sveta.

pandemija-infografika-who

Po podatkih SZO so njihovi naslednji koraki:

  1. Do avgusta 2022 bo potekala druga seja, da bi razpravljali o napredku pri delovnem osnutku.
  2. Organizirati javne predstavitve za obveščanje o razpravah (datum bo določen).
  3. Predložiti poročilo o napredku na 76. Svetovni zdravstveni skupščini leta 2023.
  4. Predložiti izid v obravnavo na 77. Svetovni zdravstveni skupščini leta 2024.

Zgoraj ni omenjeno, da je javni forum za razpravo o namerah SZO, ki ne bi bili le primerni, ampak bi lahko bili potrebni, preden lahko sprejmejo novo pogodbo. Tu se mora javnost okrepiti in pustiti, da se sliši njihov glas, da se zagotovi ustrezen postopek.

Teme, o katerih bi bilo treba javno razpravljati, vključujejo tiste, ki so bile predstavljene v prispevku iz leta 2020, objavljenem v reviji BMC Globalization and Health z naslovom »Mednarodni zdravstveni predpisi (2005), grožnja populizma in pandemija COVID-19«, ki razpravlja o tem, kako je splošno zaznano, da pooblastila SZO, podeljena z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi, sprejetimi leta 2005, še niso zadostna in bi jih bilo morda treba razširiti, kar bi prineslo »nov svetovni javni zdravstveni red«. Članek trdi, da je popularistično razpoloženje proti pristopu SZO k obravnavanju pandemije COVID-19 razkrilo slabosti, ki zahtevajo krepitev moči SZO, kljub velikim pomislekom, da bi to kršilo nacionalno suverenost svetovnih narodov.

Kako bi izgledal ta “novi svetovni javni zdravstveni red”? Ali bi imela SZO izključno pravico, da razglasi svetovno pandemijo in nato uvede omejitve trgovine in potovanj med državami? Kaj pa zapore, zdravstveni nadzor, testiranje in obvezna cepljenja? Ali bi se cenzura in kultura odpovedi po sklenitvi takšnega medvladnega sporazuma povečala? Kaj pa naraščajoča zaskrbljenost, da bi takšna pogodba vnesla novo nadnacionalno globalno strukturo upravljanja v svetu, ki bi zagotovila nekdanjo suverenost nacionalnih držav in njihovih konstitutivnih zakonov ter zaščito državljanov, v primeru Združenih držav pa ustavo in listino samih pravic, neveljavne v času, ko se nam reče, da je prihodnja pandemija neizogibna ali razglašena globalna zdravstvena nevarnost?

To so vprašanja, ki jih je treba poglobljeno premisliti, zlasti glede na to, da ima SZO veliko zainteresiranih strani, vključno z zasebnimi donatorji in korporacijami. Dejansko je mogoče zlahka slediti denarju in videti, da financiranje SZO ni strogo vladno, kot je splošno prepričanje. Pravzaprav je fundacija Gates drugi največji donator SZO, ki je prispevala 780 milijonov dolarjev samo do septembra 2021.

Svetovna zdravstvena organizacija je ustanovila tudi Fundacijo SZO, podružnico SZO za zbiranje sredstev, zasnovano tako, da lahko bogati posamezniki, nevladne organizacije in korporacije prispevajo ogromne kapitalske prispevke SZO, kar jim v bistvu omogoča, da izkoristijo svojo moč in bogastvo, da bi vplivali na odločitve te globalne organizacije. Tu so navzkrižja interesov preprosto ogromna in odražajo skrite načrte, ki bi lahko imeli globoke posledice za omejevanje zdravstvene svobode držav članic in njihovih državljanov v prihodnosti.

K sreči je neprofitna [501c4] organizacija Stand for Health Freedom pripravila kampanjo za ozaveščanje o ključnih problemih, povezanih s tako imenovano pogodbo SZO o pandemiji, tako da je vaš glas mogoče slišati glasno in jasno. Tukaj so naša zavzemanja za svobodo zdravja na prvi pogled:

  • SZO ustvarja javno zdravstveni ekvivalent “ene svetovne vlade”, vendar nimajo pooblastila, da bi preglasili ustavo države niti njeno nacionalno suverenost.
  • Pogodba o pandemiji bi lahko utrla pot za pobudo, kot je Good Health Pass, ki jo je Tony Blair opisal kot “mednarodno priznan sistem zdravstvenih izkaznic” za svetovne popotnike.
  • Če verjamete v telesno suverenost, starševske pravice in informirano soglasje, morate zdaj vstati in pustiti, da se vaš glas sliši.
  • Naše članstvo v SZO tej globalistični organizaciji ne daje pravice, da krši naše državljanske svoboščine, človekove pravice in zdravniško svobodo.

P.S. Pri nas pa je o tem obširno in še bolj podrobno pisala Julija Čeh na spletni strani Domen Gorenšek Law v prispevku Se nam obeta svetovna vlada pod okriljem SZO in ZN?

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...