Odločba Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede povpraševanja po dokazu virusa stekline

steklina-virus

Odločba Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede povpraševanja po dokazu virusa stekline in drugih virusih oz. bakterijah, proti katerim cepijo pse ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

Zgodba o obveznem cepljenju psov je dobila svoje nadaljevanje. Bralec je poprosil za informacijo javnega značaja, kjer je zahteval dostop do vseh dokumentov, na podlagi katerih je obvezno cepljenje psov proti steklini. Vprašanje je naslovil na Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, odgovor pa je dobil šele po posredovanju informacijske pooblaščenke. Odgovorili so mu z odločbo, ki jo prilagamo.

Postavljeno vprašanje na kratko:

Bralec je zaprosil za vse sestavine cepiv za obvezno cepljenje psov proti steklini in vse raziskave, sklepe, glasovanja delovnih teles… Ponovno pa je tudi zaprosil za odgovore na vprašanja, ki so bila pred več kot letom dni postavljena Veterinarski fakulteti. Glede stekline se je to vprašanje glasilo: Ali je bil virus stekline kadarkoli izoliran iz kužnine bolnika? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oziroma kateremukoli drugem organizmu, tkivu oz. nečem, kar vsebuje svoj lasten genski material? Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus stekline kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela po tem, ko so ji virus aplicirali oz. jo okužili z njim. Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus zares povzroča bolezen, ki jo pripisujete virusu stekline?

Postavljena so bila tudi vprašanja, ki se nanašajo na druge pripisane virusne bolezni psov, prav tako pa vprašanja o povezavi med bakterijo in bolezni, ki naj bi jo ta bakterija povzročala. Ta vprašanja so navedena na odločbi.

Odgovor na kratko

Na odločbi je podpisan dr. Janez Posedi (vodila je postopek nepodpisana ga. Natalija Cesar). Odgovor je še bolj pomanjkljiv kot sta odgovorila izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn in dr. Peter Hostnik iz Veterinarske fakultete. (Odgovori Veterinarske fakultete glede povpraševanja po dokazu virusa stekline in drugih virusih oz. bakterijah, proti katerim cepijo pse)

Njegova zahteva po informaciji javnega značaja je bila zavrnjena. Pri cepljenju proti steklini se sklicujejo le na tradicijo cepljenja na Balkanu in v bivši državi Jugoslaviji ter na zakon iz leta 1947. Strokovne podlage za cepljenje ni, dokaza o obstoju virusa ni, za sestavine cepiv pa se jim ni dalo niti migniti s prstom. Cepljenje je predpisano zato, ker so oni tako rekli in pika. Brez znanstvenega argumenta in brez ugovorov!

Opozarjamo, da je v Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline v 1. členu navedeno, da pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, vrste živali, preglede, način obveščanja in poročanja, vsebino evidenc, plačilo stroškov ter zagotavljanje podatkov v centralnem informacijskem sistemu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: CIS VET) glede stekline.

V prilogi 1 so navedeni tudi klinični znaki za steklino (priloženo). Navedeni so le simptomi, razlike od zastrupitve z nevrotoksini niso navedene! Diagnostičnega testa, s katero steklino potrjujejo, ni navedenega.

Sicer lahko nadaljujemo z vprašanjem, kdo je odgovoren za diagnostične teste. Po vsej verjetnosti je to JAZMP. Ta nadzorni organ za diagnostične teste bi bilo potrebno povprašati po standardih, ki jih uporabljajo pri tem testu in, koliko se standard ujema z dejanskim naravno izoliranim virusom.

V Sloveniji se po naših podatkih največ uporabljajo cepiva Rabisin, Nobivac Rabies in Defensor. Iz ničesar ni razvidno, da imajo omenjena cepiva kakršnekoli standarde. To pomeni, da niso certificirana.

Poleg vprašanj, na katere nam še vedno niso odgovorili, bi bilo potrebno postaviti nazaj na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na Sektor za zdravje in dobrobit živali, na JAZMP in JAZMP inšpekcijo naslednja vprašanja:

  1. Kdo, na kakšen način oz s katerim postopkom in na kateri podlagi vrši nadzor nad cepivi proti steklini, ki se uporabljajo za obvezno cepljenje psov?
  2. Po katerem standardu dokazujejo virus stekline?
  3. S katerim postopkom dokazujejo, da je cepivo učinkovito za preprečevanje stekline?
  4. S katerim diagnostičnim testom dokazujejo steklino in kateri standard pri tem uporabljajo?
  5. Kako se klinični znaki, ki so navedeni v prilogi 1 Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline razlikujejo od zastrupitve z nevrotoksini?
  6. Na kateri uradni strani lahko lastnik psa preveri, katera so trenutno odobrena cepiva proti steklini v Sloveniji?
steklina-virus-1
Slika: Del priloge 1 v Pravilniku, kjer so navedeni klinični znaki za steklino. Navedeni so le simptomi, razlike od zastrupitve z nevrotoksini niso navedene! Diagnostičnega testa, s katero steklino potrjujejo, ni navedenega.

Tudi v primeru obveznih cepiv pri živalih se vrtimo v krogu. Virus stekline je nekaj, v kar moramo verjeti, čeprav na celem svetu ni dokaza za njegov obstoj.

Nekaj koristne literature in povezav:

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...