Great Barrington Declaration

great-barrington-declaration

Deklaracijo Great Barrington so 4. 10. 2020 napisali in podpisali strokovnjaki za infektologijo in epidemiologijo ter znanstveniki za javno zdravje, ki imajo močne pomisleke glede uničujočih fizičnih in psihičnih učinkov zaradi ukrepov in pravil COVID-19. Priporočajo pristop, ki ga imenujemo osredotočena zaščita.

Prihajajo z leve in desne, iz celega sveta, njihove kariere pa so posvečene zaščiti ljudi. Trenutni ukrepi za preprečevanje virusa, kot so omejitve izhodov in gibanja, imajo uničujoč vpliv na javno zdravje, tako dolgoročno kot tudi kratkoročno. Poslabšanje mentalnega zdravja. Vse to vodi v večjo stopnjo umrljivosti v prihajajočih letih, največji vpliv pa bosta čutila delavski razred in mlajša generacija. Preprečevanje normalnega šolanja ni pravično.

Ohranitev takih ukrepov, dokler ne bo na voljo cepivo, bo povzročilo nepopravljivo škodo. Z večanjem imunosti med populacijo se zmanjšuje tudi tveganje okužbe za vse, vključno z ranljivo skupino. Vemo, da vse populacije nekoč dosežejo čredno imunost, torej točko, kjer so nove infekcije stabilne, kar se lahko podpre s cepivom (ni pa odvisno od tega). Naš cilj bi tako moral biti zmanjšanje umrljivosti in družbene škode, dokler ne dosežemo čredne imunosti.

Bistvo deklaracije je: Najbolj sočuten pristop, ki uravnava tveganja in koristi doseganja čredne imunosti, je omogočiti normalno življenje tistim, ki zanje bolezen ni smrtno nevarna, da si z naravno okužbo ustvarijo odpornost proti virusu. Temu pravijo osredotočena zaščita. Ko se v populaciji gradi imunost, tveganje za okužbo za vse – vključno z ranljivimi – pada. Celotno prebivalstvo bo sčasoma doseglo čredno imunost – tj. točko, ko bo stopnja novih okužb stabilna – in da nam pri tem lahko pomaga cepivo (vendar doseganje čredne imunosti ni odvisna od cepiva). Cilj bi torej moral biti čim bolj zmanjšati smrtnost in socialno škodo, dokler ne dosežemo čredne imunosti.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...