Kochovi postulati in veliki asimptomatski pobeg – 1. del

robert-koch-asimptomatski-pobeg

“Tudi Koch je moral spremeniti oziroma prirediti najstrožjo razlago prvega postulata. Odkril je asimptomatske prenašalce Vibrio cholerae in Salmonella typhi, kar je omogočilo pomembno razlikovanje med asimptomatsko klinično kolonizacijo in okužbo. Tako se je rodilo področje raziskovanja zapletenega odnosa med gostiteljem in patogenom.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775492/

Med tistimi, ki izpodbijajo pripoved o “virusih”, in tistimi, ki jo zagovarjajo, je bilo kar nekaj razprav o tem, ali je v virologiji treba Kochove postulate uporabljati ali ne. Pojasnilo za tiste, ki ne vedo, za kaj gre: nemški znanstvenik Robert Koch je konec 19. stoletja predstavil štiri logična merila, ki bi po njegovem mnenju morala biti izpolnjena, da bi lahko ugotovili, da je katerikoli mikroorganizem patogen, ki lahko povzroči bolezen.

Štirje postulati so bili naslednji:

 1. Mikroorganizem mora biti v velikem številu prisoten v vseh organizmih, ki trpijo za boleznijo, ne sme pa biti prisoten v zdravih organizmih.
 2. Mikroorganizem mora biti izoliran iz obolelega organizma in gojen v čisti kulturi.
 3. Gojeni mikroorganizem mora povzročiti bolezen, če ga vnesemo v zdrav organizem.
 4. Mikroorganizem je treba ponovno izolirati iz cepljenega, obolelega poskusnega gostitelja in ugotoviti, da je identičen prvotnemu specifičnemu povzročitelju.

Vir: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Koch%27s_postulates

Vse od uvedbe Kochovih postulatov konec 19. stoletja poteka razprava o tem, ali so postulati še vedno pomembni in potrebni, zlasti v zvezi z virologijo. V času, ko je Koch razvil svoje postulate, si “virusov” še niso bili izmislili, preučevanje bakterijskih povzročiteljev bolezni pa je bilo v povojih. Nemška teorija bolezni je šele nekaj pred tem postala koncept, ki ga je postavil Louis Pasteur, Kochovi postulati pa so bili razširitev te teorije, ki je temeljila na ideji, da za eno bolezen obstaja samo en povzročitelj. Ta merila so postala merilo za korake, ki jih je bilo treba izpolniti, da bi dokazali vzročno zvezo med mikrobom in boleznijo:

“Kochovi postulati: Nemški zdravnik in bakteriolog Robert Koch je leta 1890 določil svoja znamenita merila za presojo, ali je določena bakterija povzročitelj določene bolezni. Kochova merila so vnesla prepotrebno znanstveno jasnost na takrat zelo zmedeno področje.” https://www.medicinenet.com/kochs_postulates/definition.htm

Po nekaj desetletjih poskusov različnih raziskovalcev pa je sčasoma postalo jasno, da je vsako bolezen nemogoče povezati z določeno bakterijo. Ta nezmožnost, da bi pri vseh boleznih našli bakterijski vzrok, je pripeljala do koncepta nečesa manjšega od bakterije, ki lebdi v obolelem gostitelju. Teh nevidnih patogenov ni bilo mogoče zaznati s svetlobnim mikroskopom, zato so na podlagi rezultatov različnih posrednih meritev domnevali, da so prisotni v tekočinah. Po uvedbi tega koncepta so se v začetku 20. stoletja “virusi” navidezno začeli pojavljati povsod in hitro postali povezani s številnimi boleznimi. Kljub temu niso vedeli, kako dokazati, da je »virus« povzročitelj določene bolezni: to je bilo nemogoče storiti z izpolnjevanjem zahtevanih logičnih meril, ki jih je določil Robert Koch. To je leta 1937 razglasil vodilni virolog Thomas Rivers:

“Očitno je, da Kochovi postulati pri virusnih boleznih niso izpolnjeni.” – Thomas Rivers

Drugi so do nedavnega trdili, da so Kochovi postulati zelo omejeni in da jih za “viruse” ni mogoče izpolniti.

Virolog Vincent Racaniello:

“Kljub pomembnosti Kochovih postulatov za razvoj mikrobiologije imajo le-ti hude omejitve, ki se jih je zavedal tudi Koch. Verjel je na primer, da kolero in gobavost povzročajo mikrobi, vendar ni mogel izpolniti vseh štirih postulatov. Poleg tega je Koch vedel, da je domnevnega povzročitelja kolere, Vibrio cholerae, mogoče izolirati tako pri bolnih kot pri zdravih ljudeh, kar je razveljavilo postulat št. 2a!?.

Omejitve Kochovih meril so še bolj očitne, če upoštevamo virusne bolezni, ki ob oblikovanju postulatov še niso bile odkrite.” https://www.virology.ws/2010/01/22/kochs-postulates-in-the-21st-century

Opomba a: Nenavadno je, da je Racaniello navedel napačen postulat, saj ta razveljavlja št. 1 in ne št. 2!!

Dr. John V. Williams, avtor članka v reviji The Journal of Infectious Diseases iz leta 2010, je razpravljal o tem, kako je bilo treba Kochove postulate večkrat popraviti, saj jih je pri “virusih” zahtevno (tj. nemogoče) izpolniti:

Déjà vu: Kochovi postulati in virologija v 21. stoletju

“Koch je leta 1884 predstavil svoja temeljna načela glede dokazovanja etiološke* vloge potencialnega patogena. Te postulate je leta 1937 spremenil ugledni virolog Thomas Rivers, tako da bi odražali biologijo virusov. Teh tako imenovanihobveznih zajedavcev znotraj celice ni mogoče izolirati v čisti kulturi [37]. Huebner [38] je leta 1957, v času razcveta odkrivanja virusov, ki je sledil razvoju tkivnih in celičnih kultur, ta načela še dodatno spremenil. Fredricks in Relman [39] sta te smernice zgovorno uporabila pri odkrivanju mikrobov na podlagi zaporedja. Dokazovanje virusov kot etioloških* vzrokov določenih sindromov se sooča s številnimi izzivi: dolgotrajno izločanje virusov po akutni bolezni (npr. enterovirusi); latentna okužba in asimptomatsko izločanje (npr. herpesvirusi); klinična bolezen pri manjšini okuženih oseb (npr. poliovirus); ponavljajoča se asimptomatska okužba imunskih odraslih (npr. respiratorni sincicijski virus) so le nekateri od teh izzivov.” https://academic.oup.com/jid/article/201/11/1611/850388

Reutersovo “preverjanje dejstev” je šlo tako daleč, da je zatrdil, da Kochovih postulatov za “viruse” ni treba izpolnjevati “

Preverjanje dejstev – za dokazovanje obstoja virusa ni treba izpolniti Kochovih postulatov

SODBA: Napačno.

Kochovih postulatov, kot so bili prvotno razumljeni, ni treba dokazati, da bi ugotovili, da mikrob povzroča bolezen. SARS-CoV-2 povzroča COVID-19 in je bil dokazan po sodobnih standardih, vključno z merili po vzoru Kochovih postulatov, pa tudi z genetskimi tehnikami, ki so bile razvite šele desetletja po Kochovi smrti.” https://www.reuters.com/article/factcheck-koch/fact-check-kochs-postulates-do-not-need-to-be-fulfilled-to-prove-the-existence-of-a-virus-idUSL2N2L23F1

Zakaj Kochovi postulati ne morejo biti izpolnjeni

asimptomatski-pobeg-1-1

Prevod slike: Izjeme pri Kochovih postulatih

Spremembe Kochovih postulatov so bile nujne:

 1. Za postavitev etiologije* bolezni, ki naj bi jih povzročila virus ali bakterija, ki jih je nemogoče gojiti na umetnih gojiščih.
 2. Nekatere bolezni, npr. pljučnica in nefritis, ki bi jih lahko povzročali različni mikrobi.
 3. Nekateri patogeni, kot je na primer S. pyogenes, lahko povzročijo več različnih bolezni.
 4. Nekateri patogeni, kot je na primer HIV, povzročajo bolezen le pri ljudeh.

Izpolnite prazen prostor: Izgovori so kot _____________, vsakdo jih ima!

Kot je razvidno iz zgornjih primerov, so izgovori, zakaj Kochovi postulati niso bili ali ne morejo biti izpolnjeni, zelo različni. Čeprav je izgovorov veliko, obstajajo tri glavne točke, ki se jih pogosto držijo ljudje, ki zagovarjajo nezmožnost virologije, da bi izpolnila Kochova logična pravila:

1. Robert Koch je svoja merila razvil posebej za bakterije, saj “virusov” takrat še niso poznali.

Po mnenju tistih, ki uporabljajo prvi izgovor, se Kochovi postulati lahko uporabljajo samo za bakterije in ne za “viruse”, zato Kochovih postulatov ni mogoče uporabiti za kritiko virologije. Vendar postulati niso bili napisani posebej za bakterije, temveč za vse potencialne patogene povzročitelje. Če smo natančni, je Koch leta 1890 na desetem mednarodnem medicinskem kongresu v Berlinu, ko je postavil postulate, govoril o PARAZITIH in ne o bakterijah:

“Če pa je mogoče dokazati:

 • prvič, da se PARAZIT pojavlja v vsakem primeru zadevne bolezni in v okoliščinah, ki lahko pojasnijo patološke spremembe in klinični potek bolezni;
 • drugič, da se kot naključni in nepatogeni PARAZIT ne pojavi pri nobeni drugi bolezni; in
 • tretjič, da lahko po popolni izolaciji iz telesa in večkratnem gojenju v čisti kulturi ponovno povzroči bolezen;

potem pojav parazita v bolezni ne more biti več naključen, vendar v tem primeru ni mogoče upoštevati nobene druge povezave med PARAZITOM in boleznijo, razen tega, da je PARAZIT vzrok za bolezen

Robert Koch

V vsakem primeru so postulati pravila, ki temeljijo na logiki, in ne uveljavljeni znanstveni zakoni. Pokojni raziskovalec David Crowe je to odlično povzel z naslednjo izjavo:

“Zelo pomembno je poudariti, da so to logični postulati in ne znanstveni zakoni. Z drugimi besedami, so preprosta, enostavna, vsakdanja logika. Kochova briljantnost je bila v tem, da jih je ubesedil s preprostimi besedami in tiste, ki so zagovarjali teorije o nalezljivih boleznih (ki so bile večinoma napačne), potisnil v kot. Izpolnite te preproste logične postulate ali pa pojdite domov.”David Crowe https://web.archive.org/web/20200126231239/http://theinfectiousmyth.com/viruses.php

2. V nasprotju z bakterijami se “virusovne da gojiti na čisti kulturi, zato Postulata #2 zanje ni mogoče izpolniti

asimptomatski-pobeg-1-2

Prevod: Čista kultura je temelj raziskave vsake nalezljive bolezni. Robert Koch. Čudno?

Tisti, ki se sklicujejo na drugi izgovor, trdijo, da “virusi” za razmnoževanje potrebujejo gostiteljsko celico, zato jih ni mogoče gojiti v čistem stanju (tj. brez kontaminantov, onesnaževalcev, tujih elementov). Vrnimo se k Reuterjevemu “preverjanju dejstev” iz prejšnje številke, kjer piše:

“Virusi se ne morejo razmnoževati, zato jih sploh ni mogoče gojiti kot ‘čisto kulturo’, tako kot si je zamislil Koch.” – Reuters

To je temeljna težava, s katero se virologija srečuje vedno znova. Za razliko od “virusov” lahko bakterije vidimo z običajnimi mikroskopi, lahko jih prečistimo in izoliramo ter tako dokažemo njihov obstoj. “Virusov” pa ni mogoče videti z običajnimi mikroskopi in jih ni mogoče ustrezno očistiti in izolirati. Ker “virusov” ni mogoče očistiti in izolirati, ni neposrednega dokaza, da te entitete sploh obstajajo.

Raziskovalci bakterije lahko spreminjajo in manipulirajo z njimi, da bi ugotovili, v kakšnih pogojih rastejo. Za »viruse« pa tega ne morejo storiti, zato ne morejo trditi, da vedo, kako gojiti nevidni “virus”, ne da bi najprej ugotovili, da “virus” obstaja v naravi ali v tekočinah bolnega gostitelja. Raziskovalci si preprosto ne morejo izmisliti pravil, kako gojiti namišljeno entiteto, in nato trditi, da so zato Kochovi postulati neveljavni.

Nezmožnost izpolnitve postulata 2 bi bil še en dokaz, da Kochovi postulati dejansko delujejo kot varovalka pred vsakim, ki poskuša kar iz zraka ustvariti izmišljen patogen. Najprej je treba dokazati, da zadevni patogen obstaja v prečiščenem in izoliranem stanju.

3. Robert Koch je poznal omejitve svojih postulatov, saj je našel asimptomatske nosilce bakterij in ni mogel izpolniti nekaterih svojih postulatov za bakterijske bolezni.

Tretji izgovor, ki se pogosto navaja, je tisti, na katerega se želim poglobljeno osredotočiti. Zanimivo je, da nasprotuje vsem, ki uporabljajo prvi izgovor, saj trdi, da Koch ni mogel izpolniti lastnih meril za bakterije, saj je našel asimptomatske nosilce kolere. Natančneje, navedeno je, da so Kochovi lastni poskusi s kolero ovrgli Postulat 1, saj naj bi se v skladu s tem postulatom mikrob nahajal le v bolnih gostiteljih, ne pa tudi v zdravih. Vendar to očitno ni bilo tako:

“Koch je povsem opustil zahtevo prvega postulata, ko je odkril asimptomatske prenašalce kolere in pozneje tudi tifusa. Danes je znano, da so asimptomatski ali subklinični prenašalci okužb skupna značilnost številnih nalezljivih bolezni, zlasti virusov, kot so otroška paraliza, herpes simpleks, HIV in hepatitis C. Natančneje, vsi zdravniki in virologi se strinjajo, da poliovirus povzroča paralizo le pri nekaj okuženih osebah, in uspeh cepiva proti otroški paralizi pri preprečevanju bolezni podpira prepričanje, da je poliovirus povzročitelj.” https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/10%3A_Epidemiology/10.1%3A_Principles_of_Epidemiology/10.1E%3A_Exceptions_to_Kochs_Postulates

Kot je iz tega razvidno, iskanje asimptomatskih prenašalcev bakterij očitno nasprotuje Kochovemu prvemu postulatu. Čeprav naj bi Robert Koch opustil svoj prvi postulat, ni nikoli spremenil svojih meril in jih preoblikoval tako, da bi ustrezala njegovim asimptomatskim ugotovitvam. Morda zato, ker je Koch globoko v sebi vedel, da so njegovi postulati delovali, kot so bili prvotno zasnovani. Če bi na to vprašanje gledali logično, bi videli, da je Koch dejansko dokazal, da njegovi postulati delujejo, saj je ovrgel trditev, da so bakterije vzrok bolezni. Kot je Koch upravičeno poudaril, bakterij, ki povzročajo bolezni, ne bi smeli odkriti pri zdravih posameznikih. Vendar pa jih pri zdravih gostiteljih pogosto najdemo.

Ta protislovna ugotovitev je privedla do oblikovanja koncepta asimptomatskega prenašalca bolezni kot izhodne rešitve za neizpolnjevanje prvega postulata. Ta zamisel o zdravi oboleli osebi je oksimoron**, saj so prenašalci brez simptomov, kot jih opredeljuje Merriam-Webster, tisti, ki “ne povzročajo okužbe, bolezni ali obolenja, niso zaznamovani z njimi ali nimajo znakov ali simptomov okužbe, bolezni ali obolenja”. Celo CDC se je strinjal, da asimptomatske osebe niso prenašalci bolezni, saj je bil njihov jezik posodobljen tako, da je razvidno, da so tako označene osebe pravzaprav “zdravi ljudje”: “

“Agencija, ki je CNBC (ameriški osnovni kabelski poslovni informativni kanal in spletna stran) za komentar napotila na HHS (Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve ZDA), je dodala tudi novo besedilo, ki asimptomatske osebe označuje kot “zdrave ljudi”, kar se pogosto uporablja v objavah v družbenih medijih, ki protestirajo proti uporabi mask.

Na območjih z omejenim številom novih primerov lahko državni ali lokalni uradniki za javno zdravje zahtevajo testiranje majhnega števila asimptomatskih ‘zdravih ljudi’, zlasti iz ranljivih skupin prebivalstva,” piše v novih smernicah.

https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2020/08/26/cdc-quietly-revises-coronavirus-guidance-to-downplay-importance-of-testing-for-asymptomatic-people.html

Ker je Koch bakterije, za katere je menil, da povzročajo bolezni, našel pri povsem zdravih gostiteljih, te bakterije nikakor niso mogle biti vzrok za bolezen. To je za Kocha seveda pomenilo manjšo zagato, saj bi priznal, da te bakterije niso patogeni povzročitelji, za katere je verjel, da bolezen povzročajo. Tako bi njegove prejšnje raziskave, ki so “dokazovale” bakterijske vzroke bolezni, postale diskreditirane, rezultati pa bi škodovali nastajajoči teoriji bacilov. Koch bi izgubil ves ugled in tudi vse možnosti za morebitno Nobelovo nagrado. Ko se je Koch znašel na tem razpotju, bi se lahko odločil za eno izmed dveh možnosti:

 • Priznal bi, da je bil pri svojih raziskavah iskanja enega patogena za eno bolezen na napačni poti.
 • Opustil bi lastno logiko in dopustil, da se sprejme nelogičen koncept asimptomatskega prenašalca bolezni.

Čeprav svojih postulatov ni nikoli predelal, vemo, da je Koch v številnih primerih kršil svoja pravila kot pokvarjen policist, ki obupano poskuša zločin pripisati nedolžni osebi. Njegovo najhujše odstopanje od lastnih logičnih meril je bilo oblikovanje in dopuščanje asimptomatskega prenašalca bolezni. To jasno zanika prvo zahtevo, ki jo je treba izpolniti, in takoj izniči preostale postulate, saj bi se moral postopek končati že pri prvem koraku. Vpliv te odločitve za oblikovanje nelogičnih konceptov, ki se uporabljajo za izogibanje preprosti logiki, je danes jasno čutiti v trenutni norosti glede asimptomatskih nosilcev “SARS-COV-2”. Čeprav je bila velika večina pozitivnih lažnih rezultatov PCR pri zdravih ljudeh, so te posameznike obravnavali kot da so kužni, in jih nato zaprli v karanteno. Postali smo družba, ki se boji vsakogar, ne glede na to, ali je bolan ali ne, na podlagi nepoštenega mišljenja človeka, ujetega v lastno logiko.

Ta smešni koncept zdravih prenašalcev patogenih entitet daleč presega “viruse” in nekaj odkritih primerov, ki jih pripisujejo Kochu. Asimptomatski prenašalec je glavni vidik številnih bolezni, za katere se trdi, da jih povzročajo bakterije. Pravzaprav bi lahko trdili, da nobena od glavnih bakterijskih bolezni ni izpolnjevala prvega Kochovega postulata, saj je večina primerov asimptomatskih. Tako Kochovi postulati, kot so bili prvotno postavljeni, niso bili nikoli izpolnjeni niti za bakterije. V nadaljevanju so predstavljeni viri, ki podrobno opisujejo 10 glavnih bakterijskih bolezni (vključno s kolero), pri katerih so nosilci večinoma asimptomatski.

Razlaga tujk

*etiologija: veda o vzrokih pojavov
**oksimoron: Bistroumni nesmisel ali oksimoron (iz grškega oxys – oster in moros – neumen) je stavčna besedna figura, ki združuje dva izključujoča se pojma, npr. edina izbira.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...