Informacije javnega značaja o petih virusih obveznega otroškega cepljenja

virusi-obveznega-otroskega-cepljenja

Posodobitev 14. 5. 2022

Objavljamo nadaljevanje vprašanj na zavrnilne odgovore glede strokovne pojasnitve obveze do cepljenja proti otroškim boleznim. Ker noben strokovni organ nima izoliranega virusa brez prisotnega tujega genskega materiala, kaj šele določene povezave med virusom in boleznijo, smo jih najprej zaprosili za strokovno podlago na čimer so obvezno cepljenje sploh uvedli. Na odločbi, ki smo jo že objavili, so nas poslali v arhiv RS, saj trdijo, da so vso dokumentacijo pred l. 2000 po zakonu arhivirali.

Ker so hkrati zatrdili, da sledijo znanosti, smo jih vprašali za novejše podatke zadnjih 22 let. Vprašali smo tudi, kako pojasnjujejo razlike glede obveznega cepljenja v primerjavi z zahodnimi EU državami, ki obveznega cepljenja, z malenkostnimi izjemami, nimajo (če nimamo svojih podatkov, potem verjetno dobivajo te podatke od drugod).

Ministrstvo za zdravje je posredovalo naše vprašanje na NIJZ, ki se je odzvalo s tem, da teh dokumentov nimajo. Razlik nam niso pojasnili. Zgleda, da nimajo ničesar. Njihov edini odgovor je samo, cepili smo že pred vojno.

Objavljeno 25. 3. 2022

Na NIJZ, NLZOH in MZ je bila oddana prošnja za informacije javnega značaja, če imajo dokaz, da je 5 virusov, ki so predmet obveznega otroškega cepljenja v ZNB (22. člen) izoliranih direktno iz kužnine brez kultivacije in da imajo nedvomen dokaz, da sta virus in bolezen, ki mu jo predpisujejo povezana – Kochove postulate. Gre za sledeče viruse: virus rdečk, virus mumpsa, virus ošpic, virus hepatitisa B in virus otroške paralize. NLZOH je po posredovanju Ministrstva in NIJZ odgovoril z  ODLOČBO z zavrnitvijo, z navedbo, da te dokumentacije ne posedujejo, zato jo prilagamo.

Nato je bilo Ministrstvo ponovno naprošeno (odločba je spodaj), če lahko podajo strokovno podlago, zaradi katere so cepljenje proti tem petim virusom sploh uvrstili med obvezna. Prejeli nismo nobenega strokovnega odgovora, v ODGOVORU (najdete ga s klikom na spodnji gumb), je le zgodovina uvajanja cepljenja in obveznega cepljenja v Sloveniji s pojasnilom, da gre za staro dokumentacijo pred letom 1999, ki so jo po zakonu izročili arhivu RS. Hkrati v odgovoru navajajo, da sledijo napredku znanosti (brez pripetih dokumentov, ki to sledenje dokazujejo). Navedli pa so, da je leta 2004 ustavno sodišče odločilo, da cepljenje ni protiustavno. Odločba o ugotovitvi, da prva alineja prvega odstavka 22. člena, 4. točka prvega odstavka 57. člena in drugi odstavek 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih niso v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi neskladnosti Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo

Ker nas je zanimalo, če imajo dokumente lastnih študij, na podlagi katerih so se odločili, da je pri nas cepljenje obvezno, medtem ko v zahodnih EU državah ni, smo jim ponovno pisali, če lahko te razlike utemeljijo.

Zaenkrat smo prejeli le neuraden odgovor, da to ni informacija javnega značaja in da naj se pozanimamo o tem na NIJZ, ki je pristojna institucija za pripravo predloga letnega Programa cepljenja in zaščite z zdravili. Glede na to, da gre za prvi odstavek 22. člena ZNB, kjer so cepljenja našteta, vemo, da se cepljenje proti tem boleznim ne spreminja, zato nam NIJZ na to ne more odgovoriti.

Sprašujemo se, ali je v primeru, da nimamo niti lastnih študij o izolaciji virusov, res razlog strokovna odločitev, saj gre po našem mnenju za čisto politično odločitev. Presodite sami.

Dodajamo še celotno prezentacijo o obveznem cepljenju z dne 14. 3. 2022, ki je bila na FB-ju in jo je vodila Mimi Zajc, skupaj z dr. Jernejo Tomšič in Ireno Zore.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...