Propaganda
|

Propaganda

Izraz propaganda prihaja iz Vatikanske kongregacije za širjenje vere. Gre za propagiranje vere v smislu pridobivanja ljudi, da se pridružijo cerkvi.. Da postanejo verniki cerkve. »To propagate« v angleščini pomeni razmnoževanje v enakem smislu, kot razmnoževanje rastlin. Nekaj pridelati. Torej je prvotni smisel propagande pridelati organsko spremembo v družbi. Propaganda je bila v zgodovini sprejeta…

Pismo poslancem: Odločen NE PKP-10!

Pismo poslancem: Odločen NE PKP-10!

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pišem vam na Dan samostojnosti in enotnosti in točno 31. let po tem, ko so bili uradno razglašeni rezultati zgodovinskega plebiscitnega referenduma, ki je bil 23. 12. 1990. Na omenjenem referendumu se je 95 odstotkov vseh udeleženih odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar je predstavljalo 88,5 odstotkov vseh takratnih volilnih…

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

V Civilni iniciativi slovenskih pravnikov (skrajšano CISP) so neodvisni odvetniki, pravniki in drugi strokovnjaki, ki so začeli sodelovati z namenom, da bi zaščitili svobodo in demokracijo, pravno državo in državljane Republike Slovenije, ki iščejo pravno zaščito zaradi številnih nesorazmernih državnih ukrepov, sprejetih na podlagi razglasitve epidemije COVIDA-19. Zastopajo osnovne človekove pravice do osebne svobode, samoodločbe,…