Neodvisno farmakovigilančno poročilo WCH: Obstaja dovolj dokazov za odpoklic vseh cepiv proti kovidu-19

dokazi-za-odpoklic-cepiv-c19

Neodvisno farmakovigilančno poročilo Svetovnega sveta za zdravje (WCH) potrjuje, da je nabralo dovolj dokazov za odpoklic vseh cepiv proti kovidu-19, glede na merila, ki so veljala za podobne izdelke.

Število neželenih učinkov za nova cepiva proti kovidu-19 je kar za faktorje od 10-169 višje kot pri podobnih izdelkih.

BATH, UK, 11. junij – Novo poročilo, ki ga je pripravil Svetovni svet za zdravje (WCH) je potrdilo, da obstaja toliko podatkov o neželenih učinkih poskusnih cepiv proti kovidu-19, da to zadostuje za odpoklic teh izdelkov.

Poročilo je bilo pripravljeno z namenom, da se ugotovi, ali obstaja zadosti podatkov v uradnih in javnih bazah (WHO VigiAccess, CDC VAERS, EudraVigilance in UK shema), da se sproži varnostni signal za ta cepiva.

WCH je ugotovil, da so poročila o neželenih učinkih za nova poskusna cepiva proti kovidu-19 (ADR) številčnejša, kot pri drugih podobnih izdelkih (diagram spodaj). Številna poročila o neželenih učinkih so resne narave. V podatkovnih zbirkah obstaja dovolj dokazov o poškodbah, ki se pojavljajo ob cepljenju, tako, da bi bilo potrebno te izdelke odpoklicati.

wch-total-adverse-events-per-phamacovigilance

Diagram prikazuje število poročil o neželenih učinkih (ADR) v različnih uradnih podatkovnih bazah (VAERS, EudraVigilance, VigiAccess) za nova poskusna cepiva proti kovidu-19. Za primerjavo je prikazano je tudi število ADR za druga cepiva tj MMR (slovensko cepivo OMR proti ošpicam, mumpsu, rdečkam), Polio (cepivo proti otroški paralizi) in cepivo proti tetanusu.

Skupno je po njihovih podatkih več kot 40.000 smrti povezanih s cepljenem z novimi cepivi proti kovidu-19.

Poleg tega je s farmakovigilančno analizo WCH ugotovila, da je več tisoč neželenih učinkov v uradnih podatkovnih zbirkah povezanih z uporabo poskusnih cepiv med mladimi fanti in dekleti, za katere cepivo takrat sploh še ni bilo odobreno.

Namen zbiranja farmakovigilančnih podatkov je zagotoviti varnost, ne pa dokazovati vzročne zveze. Za pravočasno odkritje škode je sum, da je dogodek povezan s cepljenjem dovolj za registracijo dogodka.

Dokazovanje, da je cepivo povzročilo neželeno reakcijo, ni potrebno, samo sum zadostuje,” je leta 2006 dejala dr. June Raine, vodja britanske regulatorne agencije za zdravila in medicinske izdelke. Ko zadostna količina farmakovigilančnih podatkov pokaže škodo, je potrebno prekiniti z izdajanjem, izdelek odpoklicati in raziskati varnostni signal.

Prav tako je treba opozoriti, da so farmakovigilančni sistemi le pasivni nadzor, zato je poročil o neželenih učinkih bistveno manj kot bi jih bilo pri aktivnem poročanju. Posledično bo dejansko število neželenih dogodkov, ki so se pojavili iztočasno s cepljenjem, verjetno veliko večje, kot razkrivajo razpoložljivi uradni podatki.

Že decembra 2021 je Svetovni svet za zdravje pozval regulatorne oblasti in vlade po vsem svetu, naj takoj prenehajo uporabljati vsa poskusna cepiva proti kovidu-19.

Dr. Tess Lawrie, soustanoviteljica Svetovnega sveta za zdravje poziva, naj se ljudje združijo, da bi ozaveščali o poškodbah zaradi cepljenja, da bi lahko oškodovani dobili pomoč, ki si jo zaslužijo. Skrbi jo že dejstvo, da je morala namesto regulatornih oblasti to delo opraviti osnovna organizacija. Poudarila je, da po javno dostopnih uradnih podatkih nobeno od poskusnih cepiv proti kovidu-19 ni varno. “Zakaj regulatorne oblasti niso opravile svojega dela in nas zaščitile?«

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...