Odgovori Veterinarske fakultete glede povpraševanja po dokazu virusa stekline in drugih virusih oz. bakterijah, proti katerim cepijo pse

cepljenje-zivali

Ker nas je zanimalo, kakšno mnenje glede obstoja virusov in nalezljivosti bolezni pri psih ima Veterinarska fakulteta, smo se obrnili na njih s 14 različnimi vprašanji. Postavili smo tudi vprašanja glede bakterijskih obolenj in če imajo dokaze, da te bakterije dejansko bolezen tudi prenašajo. Gre za virus stekline, parvaviroze, pasje kuge, kužnega kašlja, ter za bakterije, ki naj bi prenašale kužni kašelj ter leptospirozo.

Kot smo pričakovali, tudi na Veterinarski fakulteti izhajajo iz predpostavke, da so virus izolirali in prečistili in se ne zavedajo, da izolacija virusa pomeni, da celice oz. genski material drugih vrst oz. samih celic gostitelja v izolatu ne sme biti, sploh če gre za vzorec s katerim kasneje potrdijo prisotnost fantomskega virusa s PCR ali s sliko dobljeno z elektronskim mikroskopom. V njihovem odgovoru izolacije v smislu purificiranega materiala v skladu z znanstveno metodo niso dokazali. Prav tako niso dokazali, da je bolezen nalezljiva.

Objavljamo vsebino korenspondence, saj nam z odločbo niso odgovorili, ampak so poslali odgovor po e-pošti.

Vprašanja poslana 16. 3. 2022

Pozdravljeni ga. izr.prof.dr. Breda Jakovac Strajn,

Ker se v zadnjem času pojavlja veliko dvomov in vprašanj o tem, da virusi sploh obstajajo in so dokazi vedno bolj v prid temu, da virusov ni, vas prosim za odgovore na naslednja vprašanja.

Prosim vas, če mi na odgovore konkretno odgovorite, brez povezav, ki ne vodijo do tistega, kar želim. Prav tako vas prosim, da naj vaši odgovori ne temeljijo na predpostavkah, kot so: znano je in vsi vemo, saj sem prepričana, da posedujete konkretne odgovore in dokaze vsaj za nekatere viruse že vsaj 35 let saj so ti virusi osnova za obvezno cepljenje (steklina) in neobvezno proti kužnim boleznim.

Rada bi odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Ali je bil virus stekline kadarkoli izoliran oz prečiščen direktno iz kužnine bolnika? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oz. kateremkoli drugem organizmu, tkivu oz. nečemu, kar vsebuje svoj lasten genski material?
 2. Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus stekline kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji ta virus aplicirali oz. jo okužili z njim? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus zares povzroči bolezen, ki jo pripisujete virusu stekline?
 3. Ali je bil virus pasje kuge kadarkoli izoliran oz. prečiščen direktno iz kužnine živali? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oz. kateremkoli drugem organizmu, tkivu oz nečemu, kar vsebuje svoj lasten genski material?
 4. Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus pasje kuge kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji ta virus aplicirali oz. jo okužili z njim? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus zares povzroči bolezen, ki jo pripisujete virusu pasje kuge?
 5. Ali je bil virus parvaviroze kadarkoli izoliran oz. prečiščen direktno iz kužnine živali? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oz. kateremkoli drugem organizmu, tkivu oz. nečem, kar vsebuje svoj lasten genski material?
 6. Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus parvaviroze kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji ta virus aplicirali oz. jo okužili z njim? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus parvaviroze zares povzroči bolezen, ki mu jo pripisujete?
 7. Ali je bil virus kužnega kašlja kadarkoli izoliran oz. prečiščen direktno iz kužnine živali? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oz. kateremkoli drugem organizmu, tkivu oz. nečemu, kar vsebuje svoj lasten genski material?
 8. Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus kužnega kašlja kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji ta virus aplicirali oz. jo okužili z njim? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus parvaviroze zares povzroči bolezen, ki mu jo pripisujete?
 9. Ali je bila bakterija kužnega kašlja kadarkoli izolirana direktno iz kužnine živali? Zanima me podana stopnja čistosti.
 10. Ali je bila bakterija, ki naj bi povzročala kužni kašelj kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji to bakterijo aplicirali oz. jo okužili z njo? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta bakterija, ki naj bi povzročala kužni kašelj zares povzroči bolezen, ki ji jo pripisujete?
 11. Ali je bil virus kužnega hepatitisa kadarkoli izoliran oz. prečiščen direktno iz kužnine živali? S tem je mišljena izolacija in očiščenje direktno iz kužnine brez predhodnega pomnoževanja na celicah oz. kateremkoli drugem organizmu, tkivu oz. nečem, kar vsebuje svoj lasten genski material?
 12. Ali je bil ta izolirani in prečiščeni virus kužnega hepatitisa kadarkoli uporabljen na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji ta virus aplicirali oz. jo okužili z njim? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta izolirani in prečiščeni virus zares povzroči bolezen, ki mu jo pripisujete?
 13. Ali je bila bakterija leptospiroze kadarkoli izolirana direktno iz kužnine živali? Zanima me podana stopnja čistosti.
 14. Ali je bila bakterija, ki naj bi povzročala leptospirozo kadarkoli uporabljena na modelni živali in je ta žival tudi zbolela za to boleznijo po tem, ko so ji to bakterijo aplicirali oz. jo okužili z njo? Ali imate kakršenkoli dokaz, da ta bakterija zares povzroči bolezen, ki ji jo pripisujete?

Pričakujem konkretne odgovore z dokazili, brez napotitve na različne spletne strani. Menim, da so po desetletjih cepljenja ti podatki na voljo tudi in predvsem v Sloveniji, ki ima uvedeno cepljenje proti tem virusom oz. bakterijam ter obvezno cepljenje proti steklini. V skladu z zahtevami Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) se je Slovenija v letu 2016 razglasila za državo, prosto stekline. Pri nas pa je obvezno cepljenje psov proti steklini že kar nekaj let prvič pri 3 – 4 mesecih. Prosim za znanstvene dokaze, ki utemeljijo pomik prvega cepljenja z enega leta na omenjene mesece.

Na https://www.gov.si/teme/steklina/ piše, da se peroralno cepljenje lisic ne izvaja več. Izvaja se samo še cepljenje psov. Zakaj se cepljenje psov še vedno izvaja? Prosim za znanstvene dokaze. Prosim za odgovore z znanstvenimi dokazili v najkrajšem možnem času v skladu z zakonom o informacijah javnega značaja na moj elektronski naslov. Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore in poslana dokazila.

Vsebina odgovora iz dne 24. 3. 2022

Spoštovana gospa ….,

Na vse vaše dileme naslovljene v obliki 13. vprašanj v zvezi z izolacijo in prečiščevanjem različnih patogenov in njihovo uporabo na živalskih modelih kot so virus stekline, virus pasje kuge, virus parvoviroze, virusa kužnega hepatitisa psov kakor tudi leptospiroze lahko odgovor najdemo v Kochovih postulatih, ki govorijo o določanju patogenosti posameznega mikroorganizma. Ti Kochovi postulati vsakemu mikrobiologu ali virologu, ki se ukvarja z raziskovanjem posameznega novo odkritega patogena nalaga izvedbo poskusa po sledečem protokolu:

 1. Mikroorganizem moramo vzgojiti v čisti kulturi izven (ločeno) telesa živali;
 2. Mikroorganizem iz čiste kulture mora v poskusni živali, ki smo jo okužili, povzročiti značilne znake preiskovane bolezni;
 3. Mikroorganizem moramo iz okužene poskusne živali ponovno vzgojiti v čisti kulturi, pri čemer mora biti še vedno enak kot prvotni mikroorganizem.

Glede na zastavljena vsebinsko podobna vprašanja dovolite, da se zaustavim pri prvem in drugem vprašanju, ki se nanašata na dileme v zvezi z dokazovanjem, izolacijo in čiščenjem virusa stekline. Poznanih je več metod dokazovanja virusa stekline neposredno iz kužnine poginjene živali. V praksi uporabljamo direktni imunofluorescenčni test s katerim dokažemo prisotnost virusnih proteinov neposredno v kužnini ali na primer RT-PCR test s katerim dokazujemo prisotnost virusne nukleinske kisline v preiskovanem vzorcu možganskega tkiva poginjene živali.

Prisotnost celotnega virusa neposredno v tkivu poginjene živali lahko dokažemo tudi s tehniko elektronske mikroskopije, ki nam da morfološko sliko celotnega virusa. Prisotnost virusa stekline neposredno v nevronih okužene živali so dokazali že leta 1962 (MATSUMOTO S. Electron microscopy of nerve cells infected with street rabies virus. Virology. 1962 May;17:198-202.).

Postopek čiščenja virusa stekline poteka tako, da se virus najprej pomnoži na celični kulturi, potem pa se s postopkom ultracentrifugiranja virusni partikli lahko oddvojijo od celičnih elementov. V preteklosti, pred 30. leti smo tudi v našem laboratoriju, v primeru, da je sumljiva živa na steklino ugriznila človeka opravljali biološki poiskus na miškah. V primeru, da je vzorec vseboval živ virus stekline, je miška v poskusu zbolela in poginila.

Danes zaradi etičnih razlogov v te namene uporabljamo druge metode, ki ne zahtevajo dela na živalih. (Rodrigues AC, Marcusso RMN, Souza DN, Fahl WO, Caporale GMM, Macedo CI, Castilho JG. A comparative study of direct fluorescent antibody, mouse inoculation, and tissue culture infection testing for rabies diagnoses. J Virol Methods. 2022 Feb;300:114426).

Za vse naštete patogene vsekakor velja, da so bili iz strani različnih znanstvenikov v preteklosti mnogokrat izolirani, prečiščeni in bili tudi ponovno pomnoženi na živalskih modelih, tako kot to narekujejo Kochovi postulati. Vsa ta dela so dokumentirana in objavljena v javno dostopni strokovni literaturi, zato ni razloga, da ne bi verjeli znanstvenikom, ki tudi drug drugega s svojimi raziskavami neprestano preverjajo.

Slovenska veterinarska služba je na področju zatiranja stekline resnično dosegla zavidanja vreden uspeh in tako z metodo peroralnega cepljenja lisic in obveznega cepljenja psov uspela izkoreniniti bolezen, ki sicer ob pojavu kliničnih znakov v nekaj dneh zaključi s smrtjo. Gre za zoonozo, bolezen ljudi in živali. V skladu z zakonodajo se po predpisani shemi še vedno izvaja obvezno cepljenje psov. V skladu z evropsko zakonodajo morajo tako in tako biti vsi psi v prometu vakcinirani proti steklini in temu se mora prilagajati tudi slovenska zakonodaja.

Pse je potrebno cepiti v starosti 3-4 mesecev zato, da dosežemo čimprejšnjo zaščito. Ta starost pa je izbrana, ker mladi psički v tej starosti že izgubijo maternalna protitelesa. Na podlagi epidemiološke situacije stekline v soseščini, zlasti v Bosni in Hercegovini pa obvezno cepljenje vseh psov v Sloveniji še ni prekinjeno, ker si zlasti zaradi ilegalnega prometa s psi iz tega območja nikakor ne moremo privoščiti bivanja z nezaščiteno populacijo psov.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Prof. dr. Peter Hostnik
Namestnik vodje Enote za virologijo na IMP UL VF Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
izr. prof. dr. Breda JakovacStrajn / Assoc. Prof., Ph.D. Dekanja / Dean Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana Veterinarska fakulteta / Veterinary Faculty Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia T.: +386 1 4779 102 F.: +386 1 4779 290 dekanja@vf.uni-lj.si, www.vf.uni-lj.si Univerza v Ljubljani

Dne 24. 3. 2022 smo poslali nadaljnja vprašanja, ker nas njihovi odgovori niso prepričali

Pozdravljeni vsi,

ga. izr.prof.dr. Breda Jakovac Strajn zahvaljujem se za vaš odgovor, vendar mi z njim žal niste odgovorili na nobeno od mojih zastavljenih vprašanj, zato vas ponovno prosim za odgovor.

Vaš odgovor temelji na predpostavkah, da je virus nekoč že bil izoliran, odstranjen vseh ostalih celic, tujih partiklov in nukleinskih kislin. Temelji tudi na tem, da je specifičnost protiteles za detekcijo že bila preskušena na tem čistem virusu. Te predpostavke niste dokazali. Mene pa zanima ravno dokaz teh predpostavk, predvsem pa me zanimajo vaši dokazi. Torej, zanima me, če ste kdaj sami izolirali virus. K izolaciji virusa ne štejem supernatanta celične kulture, virusnega izolata, virusnega lizata, primarnega izolata…

Zanima me izolacija direktno iz kužnine, brez gojenja. Kajti samo to pomeni, da je virus čist. Vaši dve referenci torej ne zadostujeta dokazom, po katerih sprašujem. Glede dokaza obstoja virusa s pomočjo elektronskega mikroskopa je znano, da elektronski mikroskop ne loči med eksosomi, virusi in ostalimi nevirusnimi stvarmi kot so celičnimi izrastki, ki imajo v preseku po pripravi preparata za mikroskopiranje obliko kroga.

Pripenjam članek, ki to dobro pojasni: https://kidney360.asnjournals.org/content/1/8/824 Ali nimate nobenega novejšega članka oz. študije o dokazu čistega virusa? Prav tako je znano, da je PCR metoda, metoda pomnoževanja. Torej če hočete dokazati res samo virusno NK, mora biti izolirani virus prost ostalih NK. Z RT-PCR lahko le pomnožite določeno sekvenco (ponavadi 100-150 nukleotidov) proti kateri so narejeni prajmerji, za katero je računalniški model določil, da pripada genomu virusa (zopet gre za nedokazano predpostavko).

Za to sekvenco se pa nikoli ne ve, ali pripada celemu genomu (ki tudi še ni bil nikoli izoliran) ali je to le ta delček genoma, ki se je med tem v organizmu že razgradil in ga PCR lahko še vedno najde. Problem je tudi v tem da, ko je število PCR ciklov nad 20-25 se pogosto zgodi, da dobimo pozitiven signal, ker je PCR pomnožil neko drugo sekvenco. To se ugotovi tako, da se pogleda “melting curve” ali pa, da se na produktu reakcije naredi normalno Sanger sekvenciranje.

Če ste z očiščenim materialom naredili tudi Kochove postulate, potem sprejmem, da so virusi zares povzročitelji te bolezni, drugače so vaši dokazi nični.

Prosila bi vas tudi, če mi napišete kaj več o poskusu, kjer ste povzročili s kužnino steklega psa smrt miške. Ali je šlo le za enega steklega psa ter, na koliko miškah ste dokazali bolezen. Kaj je bilo v kužnini s katero ste miško okužili, kako ste v njej dokazali virus? Prosim vas za nekaj več podatkov oz. poročilo o tem.

Prav tako vas prosim za podatke o čistosti za patogene bakterije na katerih ste opravili Kochove postulate, vprašanje, ki sem ga že postavila, pa na njega niste odgovorili. Zakonodajo poznam, zato pa me tudi zanimajo vaši strokovni dokazi.

Torej, kako ste dokazali, da s cepljenjem pri 3 – 4 mesecih proti steklini dosežete boljšo zaščito? Z dokazovanjem protiteles? Imate podatke za to? Imate podatke za klinično študijo in podatke o specifičnosti protiteles, ki so zares specifična točno za ta, izolirani virus. Odgovor in dokazila mi prosim pošljite po emailu. Če pa so dokazi preobsežni, pa po pošti.

V pričakovanju na vaš odgovor vas lepo pozdravljam,

Povratnega odgovora do danes, 20. 6. 2022, nismo prejeli.

Delite naprej ...

Preberite si tudi ...